Nieuws

Interlevensbeschouwelijke competenties

08-06-2017 16:33

Sinds kort schrijft het leerplan gezamelijke activiteiten voor binnen de vakken levensbeschouwing. De verschillende godsdiensten en zedenleer werken dan samen om elkaars eigenheid en overtuiging te leren kennen en te begrijpen. In het kader van deze activiteiten organiseren onze leerkrachten - juf Bea, juf An, juf Margriet en meester Zubeyir - een reeks uitstappen voor alle leerlingen van de derde graad en dit in de maand juni. Ze bezoeken een katholieke kerk, een protestantse kerk, een moskee en het huis van de mens (vrijzinnig). Dit is ons antwoord op extremisme en onverdraagzaamheid, want alleen door begrip van elkaar bouwen we aan een mooiere wereld. Heeft u inhoudelijke vragen over dit initiatief, contacteer gerust de leerkracht godsdienst of zedenleer van uw kind. Zij leggen het u graag haarfijn uit.

Fietsparcours

18-05-2017 15:00

Van maandag 22 tot woensdag 24 mei staat het gemeentelijke fietsparcours bij ons opgesteld. In klasverband kunnen onze leerlingen er hun fiestvaardigheid op oefenen. Vergeet je fietshelm niet.

Vrijaf

18-05-2017 14:59

Even ter herinnering : ter gelegenheid van het verlengde weekend van hemelvaartsdag is onze school gesloten op donderdag 25 en vrijdag 26 mei.

Schoolnaam kiezen

09-05-2017 12:27

U krijgt deze week allemaal een stembiljetje mee naar huis. Uit alle inzendingen weerhielden we de 5 tofste namen en daaruit laten wij jullie kiezen. Wat het wordt, wordt bekendgemaakt op het schoolfeest. Om te verhinderen dat iemand meerdere biljetten zou inleveren, vragen we een naam te noteren op het briefje. Zo proberen we het eerlijk te houden.

Bosklassen

08-05-2017 12:23

Onze rakkers van het 4de leerjaar zijn op bosklassen. U kunt hun belevenissen volgen op de klasblog, die u bereikt via klasnieuws.

Alvast een dikke merci aan de belegeleiders (meester Mattias, studenten Sibren en Nicky en vrijwilliger Jochen).

http://vierdeleerjaargbsiddergem.blogspot.be/

Inschrijvingen gestart

20-04-2017 15:12

Op de eerste dag van de open inschrijvingen kwamen de ouders van 10 peuters hun kleine spruit van geboortejaar 2015 inschrijven. Door het optrekken van de capaciteit door het schoobestuur was dat geen probleem en zijn er momenteel 31 peuters ingeschreven. Er blijven dus nog vrije plaatsen beschikbaar. Voor een actueel cijfer verwijs ik u door naar de betreffende pagina op deze website.

Start open inschrijvingen

19-04-2017 10:10

Op donderdag 20 april starten de open inschrijvingen. Het schoolbestuur heeft beslist de capaciteit voor het geboortejaar 2015 op te trekken tot 50 (i.p.v. 25). Er zullen zich dit jaar dus geen capaciteitsproblemen voordoen voor de instapklas.

Paasvakantie

30-03-2017 14:45

Een fijne paasvakantie gewenst. We zien jullie graag terug op dinsdag 18 april.

Pedagogische studiedag

27-03-2017 13:55

Op woensdag 29 maart gaat zoals reeds lang aangekondigd een pedagogische studiedag voor de leerkrachten door.
Er is die dag geen school voor de leerlingen. Er wordt door de school ook geen opvang voorzien. Daarvoor kunt u zich wenden tot 'De Puzzel' die onze voor- en naschoolse opvang organiseert.

Evacuatie-oefening

14-03-2017 14:32

Om de zoveel tijd doen we op onze school een evacuatie-oefening. Dat was ook vandaag weer het geval. De preventie-adviseur woonde de oefening bij en zag dat het goed was. De kinderen gingen heel gediciplineerd naar de verzamelpunten en de schoolgebouwen waren binnen de 3 minuten helemaal ontruimd. Regelmatige oefening zorgt voor een vlot verloop en dat kan er op aan komen mocht het ooit nodig zijn. Het wijst ons er ook op waar eventuele bijsturingen nodig zijn. We hopen natuurlijk dat we deze vaardigheden alleen nodig hebben voor oefening en nooit voor echt.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>