Socrative

Socrative is een online tool die door leerkrachten gebruikt kan worden om leerlingen tijdens de les antwoord te laten geven op één of meer meerkeuzevragen, goed/fout-vragen, open vragen en/of stellingen.
 
Voorbeeld: 
- voorkennis over WO ophalen en toetsen
- Inhoud WO-thema herhalen en/of inoefenen
- Woordenschat: synoniemen oefenen, spreekwoorden en zegswijzen
 

Lesidee · De leerlingen lezen een verhaal uit de klasbibliotheek en selecteren 20 tot 40 kernwoorden. Met die woorden maken ze een woordwolk. Stel deze woordwolken beschikbaar in de klasbieb. Ze kunnen helpen bij het kiezen van een boek. · Met de verhaalwolk van iemand anders creëren de leerlingen hun eigen verhaal. Dat vergelijken ze vervolgens met de oorspronkelijke tekst. · De leerlingen maken ook nog woordwolken: o die te maken heeft met hun vakantie o die een overzicht geven van alle landen waar de kinderen op reis waren o waarin ze zichzelf voorstellen o waarin ze positieve eigenschappen van een klasgenoot opsommen o met verjaardags-, Nieuwjaars- of ander wensen o met de klasafspraken o … Leerlijn ICT Creatief vormg. Info voorstel. Zelfst. oefenen Zelfst. leren Info opzoek

 

1. Inloggen als leerkracht* a. Surf naar https://www.socrative.com b. Klik op ‘Teacher’ c. Log in met ictovsg1@gmail.com als gebruikersnaam en COMPUTERS (hoofdletters) als wachtwoord. d. Bovenaan in het openingsscherm zie je het nummer van jouw online klaslokaal. Via dat nummer kunnen je leerlingen straks in jouw ‘klas’ binnenkomen. e. Verder zie je in het openingsscherm (dashboard) centraal een aantal knoppen waar op staat waar ze voor dienen. 2. Een test (bevraging) aanmaken a. Klik op ‘Testen beheren’ b. Klik op ‘Test maken’ c. Geef je test een geschikte naam. d. Beslis of je je test al dan niet wil delen met anderen. 3. Een meerkeuzevraag toevoegen a. Maak een keuze i.v.m. het type vraag. Handleiding/Lesidee Online testen met Socrative Pagina 2 b. Tik je vraag en de verschillende keuzemogelijkheden. Duid het juiste antwoord aan. 4. Een juist/onjuist-vraag toevoegen a. Klik op juist/onjuist. b. Tik je vraag in. Duid het juiste antwoord aan. 5. Een vraag met een kort antwoord toevoegen. a. Klik op ‘Kort antwoord’ b. Tik je vraag in. c. Klik op ‘+ Toevoegen’ om de juiste antwoorden toe te voegen. 6. Een afbeelding toevoegen a. Onderaan elke vraag kan je kiezen voor ‘+ Afbeelding’. Klik erop en kies de gewenste afbeelding op je computer. 7. De test opslaan a. Klik rechts bovenaan op ‘Opslaan en afsluiten’ b. Je ziet nu een overzicht van de testen die jij hebt aangemaakt. Dit overzicht kan je steeds oproepen via ‘Dashboard – Testen beheren – Mijn testen’ 8. Een test opstarten als leerkracht a. Klik op een test beginnen en kies een test.