Kleuters

 

K3 (Rood en groen)

Communicatie gebeurt hoofdzakelijk via de blog.

Voor de paasvakantie : speelleerboekjes (omtrent motoriek t.v.v. schrijftechniek) werden thuis bezorgd (of met de post verstuurd)

Na de paasvakantie : Er wordt een werkboekje taal (leesvoorwaarden) en eentje rekenen opgesteld door de leerkrachten. Deze worden via mail in pdf-formaat verstuurd naar alle kleuters.

Suggesties voor sites en spelletjes worden via de blog gepost.

Er wordt een video-meeting ingepland : volg de blog voor de timing.

 

K2 (Oranje)

Speelleerboekjes (speelse werkblaadjes, fotozoektocht, bouwopdrachten, …) werden / worden via mail in pdf-formaat verstuurd. Wie niet digitaal actief is, krijgt dit in de brievenbus.

Om 10u30 is er dagelijks de digitale speeltijd.

2x per week wordt er in groepjes via messenger gechat. (timing via klasblog te raadplegen)

 

K2 (Paars)

Elke week wordt er een bundeltje met activiteiten verstuurd (via mail in pdf-formaat). Dit bevat knutsel- en kooktips en een speels werkblaadje. Wie niet digitaal actief is, krijgt dit in de brievenbus.

Op de blog plaatst de juf printscreens van de pdf-bundel.

Af en toe is er een videochat via messenger (timing via klasblog)

Door de juf ingelezen prentenverhaal (filmpjes), verspreid via mail.

 

K1 (Blauw)

Op de blog somt de juf de activiteiten op die in de klas zouden plaatsvinden, natuurlijk wat aangepast aan de andere context (thuis i.p.v. klas).

Communicatie gebeurt via mail : hoofdzakelijk doorsturen van foto’s van kinderen die de activiteitjes thuis aan het uitvoeren zijn.

Er is vraag van de ouders naar een video-chat moment : volg de blog

 

K0 (Geel)

Op de blog plaatst de juf foto’s van de kindjes. Ook zet de juf er suggesties van activiteiten (met en onder materiaal), bewegingsliedjes, dansjes en linken naar sites en apps met verhaaltjes en liedjes op en naar fundels.
Foto’s worden afgedrukt en samen met kleurprenten in de brievenbus thuis bezorgd.

 

En wat met de instappertjes die op 20 april voor het eerst naar school zouden komen ?

Beste ouder,
 
U heeft via de media natuurlijk vernomen dat de scholen nog zeker tot 3 mei gesloten blijven en enkel opvang voorzien voor ouders die moeten werken en niet zelf voor opvang kunnen zorgen. 
 
 

Voor de instappertjes die nu naar een crèche of onthaalouder gaan, heeft het Agentschap Opgroeien gevraagd om deze kinderen ook na het instapmoment te blijven opvangen. Als dat in de kinderopvang niet mogelijk is, wordt er contact opgenomen met de school.

Voor instappertjes die toch naar de opvang komen, schrap je activiteiten die je normaal samen met de ouders organiseert. Verwittig ouders vooraf dat je om gezondheidsredenen verwacht dat ze hun kinderen zonder meer aan de begeleiders toevertrouwen.

 
Dit betekent dus voor u dat als uw kind momenteel naar een crèche of kinderopvang gaat, u van hen al zult hebben vernomen of langer daarheen gaan mogelijk is.
Als u zelf thuis bent of van thuis werkt, dan houdt u uw kind momenteel nog thuis.
Moet u het huis uit om te werken en heeft u geen opvangmogelijkheid, dan is ook uw peuter bij ons welkom in de noodopvang. U dient dan wel te weten dat wij u niet op de school mogen binnenlaten en u uw kind - zelfs al is dat voor de eerste keer dat hij/zij naar school komt - aan de schoolpoort dient te overhandigen aan de leerkracht die de opvang die dag voorziet. Dit is natuurlijk geen ideale situatie maar het opvangaanbod is er ook alleen maar om u uit de nood te helpen. Geef ons vooraf een seintje, zodat we uw kind toch met de nodige aandacht kunnen opvangen.
 
We gaan er momenteel vanuit dat de scholen op 4 mei opnieuw openen, maar hoe en welke groepen dat zullen zijn, daar wachten we de instructies zelf nog over af.