Als de scholen na de paasvakantie niet heropenen ...

03-04-2020 15:10

Beste ouders,

   

Tot nader order gelden de federale coronamaatregelen tot en met 19 april. De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de minister-presidenten zal samen met de virologen beslissen wanneer de lessen hervatten op school. Als de coronamaatregelen ook na de paasvakantie verlengd worden, dan schakelen de scholen over op doenbare en haalbare ‘preteaching’, waarbij ook nieuwe leerstof aan bod komt.

 

Bij deze vorm van ‘preteaching’ wordt de leerstof twee keer aangeboden. Een eerste keer via het afstandsonderwijs. Een tweede keer wanneer de lessen op school hervatten. De leraar komt dan nog eens terug op de leerstof, maar kan sneller tot de kern komen. Hij kijkt hoever de leerlingen staan en houdt er rekening mee.

 

Bij ‘preteaching’ bedraagt de leertijd van de leerlingen maximaal de helft van de werkelijke leertijd in de klas. Online zelfstandig leren is immers veel intensiever dan les krijgen in de klas. Concreet wil dit zeggen dat leerlingen 3 tot maximaal 4 uur per dag aan het werk zijn voor school. De school houdt daarbij rekening met de leeftijd en de mogelijkheden van de leerlingen.

 

 Als ouder heb je een ondersteunende rol bij ‘preteaching’, je vervangt de leraar niet. Je doet al heel veel als je in de buurt blijft en zorgt voor een rustige en gestructureerde omkadering, terwijl je kind zelfstandig aan de slag gaat. Je actieve betrokkenheid bij de taken (bvb samen een opdracht nakijken) blijft best beperkt tot maximaal 2 uur per week.

 

 

 

 

Wat betekent dit voor onze school? 

 

In de paasvakantie bereiden de leerkrachten de ‘preteaching’ voor. We gaan na welke leerstof essentieel is voor je kind om naar het volgende jaar over te gaan en welke leerstof kan wegvallen. We zorgen ervoor dat dit voor iedereen doenbaar en haalbaar is.

 

Als we jouw kind op afstand evalueren (een toets geven), dan doen we dat louter om na te gaan in welke mate het de leerstof onder de knie heeft en om het daarover feedback te kunnen geven.

 

Als ouder ben je voor ons een belangrijke partner:

  • Wij gaan voluit voor dialoog en ondersteuning. We zullen je blijven informeren over alle nieuwe ontwikkelingen en we zullen je zoveel mogelijk tips meegeven.
  • Wij engageren ons om álle leerlingen en ouders mee te blijven nemen. Elke leerling moet kunnen blijven leren.
  • We voorzien in de fase van de ‘preteaching’ één communicatiemoment per week met jou als ouder. Zo houden we je goed op de hoogte.  (via e-mail en klasblog)
  • Wij zullen tijdig en duidelijk communiceren over eventueel geplande livesessies.
  • Wij zorgen ervoor dat leerlingen de instructies op verschillende momenten kunnen bekijken.
  • Wij zullen de leerlingen die opgevangen worden op school goed omkaderen, zodat zij hun schoolwerk tijdens de opvang kunnen doen. De afspraken voor schoolopvang zijn ongewijzigd.
  • Wij staan altijd open voor je gewaardeerde feedback.

 

 

Wat kan je als ouder doen?   

 

De coronamaatregelen hebben een grote impact op ons leven. De combinatie van werk, huishouden en opvang is vaak uitdagend. Bedankt om dit vol te houden in deze moeilijke periode!

 

Leren is belangrijk, maar het welbevinden van jouw kind (en jou als ouder) staat voor ons voorop. Samen als school en ouders kunnen we de leerlingen goed omringen en begeleiden, zodat zij ondanks alles kunnen blijven leren en groeien.

 

Hopelijk is de paasvakantie een periode van rust voor jou en je kind. Na de paasvakantie geven we nieuwe leerstof. Je rol als ouder bestaat er in om de juiste context (rust en structuur) te creëren om je kind te laten leren. Een gestructureerde dagindeling met vaste leermomenten helpt hierbij.

 

De rol van ouders beperkt zich tot het creëren van een goede leercontext voor hun kind. Ze vervangen de leraar niet.

 

Als je kind problemen ervaart met het leren op afstand, geef de klasleraar of -titularis dan een seintje via e-mail. Of bel naar de school zodat de zorgjuf kan bijspringen. In dialoog met jou bekijken we samen wat er aan kan gedaan worden.

    

Meer informatie?   

  • Extra informatie voor ouders   

Onderwijs Vlaanderen - Informatie over preteaching van nieuwe leerstof