CLB-informatie omtrent corona

11-09-2020 15:12

Wat gebeurt er wanneer COVID-19 opduikt in de school? Wie mag wel en niet naar school?

Bij de start van het nieuwe schooljaar willen wij u hier graag over informeren.

De richtlijnen van de overheid worden regelmatig bijgestuurd. Bij wijzigingen houden we u hiervan op de hoogte.

1.Wanneer mag een kind WEL of NIET naar school?

Uw kind kan NIET naar school met de volgende klachten:

 • Koorts (38° en hoger) tenzij de oorzaak van de koorts gekend is (bijvoorbeeld na vaccinatie)
 • Hoesten of problemen met de ademhaling. Gekende klachten (bijv een kind met astma) tellen niet mee, tenzij de klachten plots verergeren
 • Verkoudheid EN andere klachten (spierpijn, erge vermoeidheid, keelpijn, hoofpijn, geen eetlust)
 • Niet meer goed kunnen ruiken of proeven

Uw kind kan WEL naar school met volgende klachten:

 • Verkoudheid ZONDER andere klachten = snot in/uit de neus (kleur maakt niet uit) eventueel met wat niezen of een kuchje
 • Uw kind heeft astma en is onder controle met medicatie
 • Uw kind heeft vaak neusloop door allergie

2.Mijn kind of iemand binnen mijn gezin is besmet.

Indien iemand binnen uw gezin positief getest is op COVID-19, verwittig dan altijd de directeur van de school. De directeur zal vervolgens contact opnemen met de CLB arts.

 

3.Wat als de covid-19 besmetting bevestigd wordt?

Maatregelen voor de besmette leerling/leerkracht:

Een leerling/leerkracht die positief test op COVID-19 zal 7 dagen (te tellen vanaf de eerste dag van de symptomen of vanaf de dag van de test indien er geen symptomen zijn) in quarantaine geplaatst worden door de behandelende arts. De huisarts zal een ziekteattest of een quarantaineattest schrijven.

De leerling/leerkracht mag na die 7 dagen terug naar school indien die al 3 dagen koortsvrij is en de andere klachten fel afgenomen zijn.

 

Maatregelen voor de andere leerlingen (de contacten):

Het CLB doet de contacttracing op school.
Een contact is iemand die in contact kwam met de besmette persoon vanaf 2 dagen voor de klachten of de test tot 7 dagen nadien. Er zijn twee soorten risico-contacten:

Hoog risico contacten:

Laag risico contact:

Moeten 14 dagen in thuisquarantaine

Mogen naar school blijven komen

Moeten zich laten testen

Worden niet getest

Worden persoonlijk gecontacteerd door het CLB

Worden schriftelijk geïnformeerd (via brief of  mail)

 

 • Alle kleuters zijn laag risico contacten, tenzij:
  • De kleuterleerkracht de mogelijke besmettingsbron is (volwassenen zijn besmettelijker dan kleuters en een kleuterleerkracht kan onmogelijk 1,5 m afstand bewaren tot de kleuters)
  • Er een 2e bevestigd geval van COVID-19 in die klas is, binnen de 14 dagen.
 • Alle leerlingen van de lagere school zijn laag risico contacten, tenzij:
  • De leerkracht de bron is EN die langer dan 15 minuten contact had met leerlingen op een afstand van minder dan 1,5 m.
    

4.Wat met kinderen van ouders die positief testen?

Het contactonderzoek bij kinderen van ouders die positief testen, gebeurt door de contactopspoorders (het callcenter) en niet door het CLB.  De huisarts plaatst de ouders en de kinderen in quarantaine. De kinderen blijven minstens 14 dagen thuis en zijn gewettigd afwezig. Niet zieke kinderen die leerplichtig zijn en in quarantaine geplaatst worden, ontvangen van het callcenter of de huisarts een quarantaineattest. De leerling mag op dat moment uiteraard afstandsonderwijs volgen, maar mag niet naar school.

Leerlingen van het lager onderwijs van wie de ouders of een huisgenoot positief testte, worden zelf ook getest:

 • Bij een negatief testresultaat blijft het kind 14 dagen in quarantaine na het laatste nauwe contact.
 • Bij een positief testresultaat blijft het kind 7 dagen in thuisisolatie.

 

5.Bij twijfel

CLB arts via tel. 053 60 32 80 of artsen@clbaalst.be

Meer info: : www.info-coronavirus.be  ) 0800 14689 * info-coronavirus@health.fgov.be