Concrete regeling voor onze school

13-03-2020 11:10

 

CONCREET voor onze school :

 

- de buitenschoolse opvang ‘De Puzzel’ blijft functioneren (concrete info krijgt u van hen)

- op onze school wordt opvang gegarandeerd voor ouders die hier zelf niet kunnen in voorzien, vanaf maandag 16 maart tot aan de paasvakantie tijdens de normale schooluren (8u20 – 15u45, woensdag tot 12u30, aankomen en naar huis gaan zoals tijdens gewone schooldagen). De normale lessen gaan niet door, er worden geen uitstappen gedaan.

Gaat u slechts af en toe gebruik maken van deze opvangmogelijkheid, dan stellen we het op prijs dat u ons verwittigt zodat we ons kunnen organiseren.

- de toegang voor externen (ook ouders en grootouders) blijft verboden

- zieke kinderen zijn ook tijdens de opvangperiode op school niet toegelaten

- de schoolbus rijdt enkel op bestelling : u belt daarvoor vooraf 0477/59.96.89.
     Niet gebeld = geen schoolbus voor de deur !

   Mogelijks wordt er afgeweken van de normale uurregeling, afhankelijk van het aantal aanvragen.

- de warme maaltijden en soep worden gestopt. Aanwezige kinderen nemen hun lunchpakket mee.

 

Bij twijfel : bel of mail ons : het secretariaat is open en de directie bereikbaar.