Corona - UPDATE

05-03-2020 13:49
 
Illustratie over preventieve maatregelen bij het Coronavirus
 

Waarom scholen preventief sluiten niet zinvol is

Je school preventief sluiten is momenteel op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch gezien niet nodig. Alle Vlaamse scholen sluiten is evenmin aan de orde op dit moment.

Elk land beslist op basis van richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) welke maatregelen het neemt. Er zijn verschillende redenen waarom het Agentschap Zorg en Gezondheid in Vlaanderen adviseert om scholen niet te sluiten:
 

  • In ons land is het virus niet wijdverspreid en is sluiten om medische redenen dus niet aan de orde. In andere landen sluiten scholen omdat daar zeer veel gevallen van de coronabesmetting zijn en er al dodelijke slachtoffers vielen.
  • Scholen preventief sluiten vermindert het risico op besmetting nauwelijks. De leerlingen komen immers ook op andere plekken met elkaar in contact. Kinderen maken overigens zelden de infectie ernstig door.
De Unesco, de organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur van de Verenigde Naties, wijst er bovendien op dat scholen sluiten het recht op onderwijs in gevaar brengt. 

Wat je school nu doet

  • In Vlaamse scholen blijven de bestaande richtlijnen van kracht. De school hoeft zelf geen extra maatregelen te nemen, ook al zijn er signalen van ziekte. De school wordt gecontacteerd als je extra maatregelen moet nemen.
  • Leerlingen en personeel moeten naar school, maar blijven waakzaam voor symptomen. Hebben ze die niet, is er geen enkele reden om thuis te blijven.
  • Krijgen leerlingen of personeel symptomen op school, dan verlaten ze meteen de school. Zij contacteren de huisarts telefonisch voor opvolging en behandeling. 
  • Als onderzoek uitwijst dat het om een coronabesmetting gaat, verwittigt de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dat neemt de nodige maatregelen. 
  • Blijf de preventiemaatregelen toepassen om het risico op besmetting in te perken, op school én thuis.