GRAS

18-01-2020 12:51

De GRAS-werkzaamheden zijn nu echt gestart. 

- De oude speeltuin wordt afgebroken om plaats te maken voor een amfitheater. Er werd een veilige perimeter afgesloten voor de veiligheid van onze kinderen.

- De stabilisé werd aangebracht in 2 uitgegraven sleuven om de versteviging (met betonnen L-platen) van de speelheuvel voor te bereiden.

Binnenkort krijgen alle mensen die zich opgaven om te helpen een uitnodiging voor de planningsbijeenkomst zodatwe enkele werkdagen kunnen plannen voor de verdere werken.