Herfstvakantie verlengd met 2 dagen

26-10-2020 16:09

Beste ouders,

Zoals u hebben ook wij vernomen in de media dat de minister heeft beslist dat de herfstvakantie wordt verlengd tot 11 november.
Dit veroorzaakt mogelijk bij u heel wat praktische problemen.
De BKO kan u daarbij helpen :

 

Noodopvang in de herfstvakantie ...
Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om, in de geest van de nationale Covid-19 maatregelen, de contacten tussen mensen zoveel mogelijk te beperken. Het reguliere aanbod kinderopvang in de herfstvakantie werd daarom omgezet in noodkinderopvang en dit voor de periode 3/11-6/11 en 9/11-10/11.
Indien u geen alternatieve opvang voor uw kinderen heeft, kan u zich op basis van een werkgeversattest opnieuw inschrijven via Recreatex voor kinderopvang herfstvakantie. Dit geldt ook voor de twee bijkomende dagen 9 en 10 november. Het attest is terug te vinden via www.denderleeuw.be/attestnoodopvang. Een ingevuld exemplaar kan u doorsturen naar buitenschoolseopvang@denderleeuw.be.
Opgelet: Wilt u zich inschrijven voor dinsdag 3 november? Dan ontvangen we je attest graag ten laatste vrijdagmiddag om 13 uur.
Inschrijvingen voor de andere dagen kan, samen met het bezorgen van het attest, tot dinsdag 3 november 10 uur.
Indien u nog vragen hebt kan je ons steeds contacteren op ons nummer 053/641 470
Het BKO-team”