Heropstart scholen

25-04-2020 12:09

De Nationale Veiligheidsraad besliste dat de scholen gedeeltelijk zullen heropstarten vanaf 15 mei.
Het gaat in eerste instantie enkel over het 1ste, 2de en 6de leerjaar. Er zullen heel wat praktische maatregelen moeten worden genomen. Daarover informeren we u later (uiterlijk een week voor de herstart) uitgebreid, nadat we alle concrete punten voor onze school hebben georgansieerd.

De kleuterschool blijft voorlopig gesloten, evenals het 3de, 4de en 5de leerjaar. Deze groepen blijven we via afstandsonderwijs leerstof aanbieden.

De opvangregeling zoals deze vandaag bestaat, zal voor deze groepen leerlingen eveneens doorlopen. We zijn er voor ouders die uithuizig moeten werken en zelf niet in opvang kunnen voorzien. Werkt u van thuis, dan is het de bedoeling dat uw kind ook thuis blijft.

Later meer ...