Herstart op 1 september

25-08-2020 13:37

Herstart van de school op 1 september

U vraagt zich wellicht enkele praktische zaken af omtrent de heropstart van de school.
Binnenkort (uiterlijk vrijdag 28/08) publiceren we op onze site en op onze facebookpagina alle nodige concrete richtlijnen.
In fase GEEL zal de werking van de school heel dicht aansluiten bij een normaal verloop.
Het onthaal van alle ouders op het schoolterrein met koffie door het oudercomité kan echter NIET doorgaan.
We wensen u er nu al aan te herinneren dat alvast tot 1 november er geen warme maaltijden aangeboden worden.