Instappertjes na de paasvakantie

17-04-2020 11:53
Beste ouder,
 
U heeft via de media natuurlijk vernomen dat de scholen nog zeker tot 3 mei gesloten blijven en enkel opvang voorzien voor ouders die moeten werken en niet zelf voor opvang kunnen zorgen. 
 
 

Voor de instappertjes die nu naar een crèche of onthaalouder gaan, heeft het Agentschap Opgroeien gevraagd om deze kinderen ook na het instapmoment te blijven opvangen. Als dat in de kinderopvang niet mogelijk is, wordt er contact opgenomen met de school.

Voor instappertjes die toch naar de opvang komen, schrap je activiteiten die je normaal samen met de ouders organiseert. Verwittig ouders vooraf dat je om gezondheidsredenen verwacht dat ze hun kinderen zonder meer aan de begeleiders toevertrouwen.

 
Dit betekent dus voor u dat als uw kind momenteel naar een crèche of kinderopvang gaat, u van hen al zult hebben vernomen of langer daarheen gaan mogelijk is.
Als u zelf thuis bent of van thuis werkt, dan houdt u uw kind momenteel nog thuis.
Moet u het huis uit om te werken en heeft u geen opvangmogelijkheid, dan is ook uw peuter bij ons welkom in de noodopvang. U dient dan wel te weten dat wij u niet op de school mogen binnenlaten en u uw kind - zelfs al is dat voor de eerste keer dat hij/zij naar school komt - aan de schoolpoort dient te overhandigen aan de leerkracht die de opvang die dag voorziet. Dit is natuurlijk geen ideale situatie maar het opvangaanbod is er ook alleen maar om u uit de nood te helpen. Geef ons vooraf een seintje, zodat we uw kind toch met de nodige aandacht kunnen opvangen.
 
We gaan er momenteel vanuit dat de scholen op 4 mei opnieuw openen, maar hoe en welke groepen dat zullen zijn, daar wachten we de instructies zelf nog over af.