Kerstconcert

23-12-2018 14:11
Hartelijk dank voor uw komst en uw gulle schenking.
 
Buge Bouge is ons en u allen uitermate dankbaar :

"Ook Thereza en ik willen jullie van harte bedanken voor de fijne samenwerking.
Die 1128,46 euro zullen heel wat doen bewegen in Buge, maar net zo belangrijk is het feit dat op donderdag de kinderen zich lieten meenemen naar de leefwereld van de kinderen in Ethiopië. In interactie gaan met kinderen en jongeren over ons project, Ethiopië, de adoptie van Thereza; merken dat de kinderen nadenken over de oorzaken en gevolgen van de plaats waar je geboren wordt, daar halen Thereza en ik onze energie uit.
 
Ondertussen kunnen jullie ons volgen via onze facebookpagina (Buge Bouge) en via onze blog, buge-bouge.blogspot.com. Momenteel kan je daar nog niets lezen, maar ik hou daarop een reisdagboek bij. In de mate dat het Ethiopische internet het toelaat, post ik elke dag van ons verblijf een verslag."