Kiss & Ride zone

14-09-2021 11:29

Beste ouders

 

De politie en gemeenschapswachten hebben de eerste weken van het nieuwe schooljaar actief toezicht gehouden in de schoolomgeving bij de start en het einde van de school. Bij deze controles werd opgemerkt dat dat de Kiss-&-Ride-strook niet steeds correct gebruikt wordt. Daarom bezorgen wij u een woordje uitleg over hoe deze strook correct te gebruiken.

 

 

Een Kiss-&-Ride-strook is een zone waar u als ouder kan stoppen met de wagen om jullie kinderen af te zetten of op te halen. Het is niet de bedoeling dat u als chauffeur mee uitstapt en het kind begeleidt naar school, want zodra u uw voertuig verlaat bent u geparkeerd. Opdat de zone optimaal zou renderen, is het belangrijk dat u als ouder niet langer dan nodig blijft staan om de kinderen af te zetten of op te pikken.

 

In het algemeen is een Kiss-&-Ride-strook geschikt voor oudere kinderen, die al zelfstandig de schoolpoort kunnen binnen stappen. Deze oplossing is minder aangewezen voor kleuters en leerlingen uit de eerste jaren van de lagere school, omdat zij niet groot genoeg zijn om alleen uit te stappen.

Ouders die hun kinderen naar de klas willen begeleiden en m.a.w. kort parkeren moeten zich parkeren op een normale parkeerplaats en niet op de Kiss-&-Ride-strook.

 

Wij willen u alvast bedanken voor het aandachtig lezen van deze boodschap en het correcte gebruik van de Kiss-&-Ride-zone. Zo maken we met zijn allen het verkeer aan de schoolpoort veilig en efficiënt.