Noodopvang gaat door in de paasvakantie

27-03-2020 09:38

Beste ouders,

Ook in de paasvakantie staan de leerkrachten van onze school paraat om opvang te voorzien voor mensen die dat echt nodig hebben.
Dat betekent dat mensen die in cruciale beroepen werken en zelf niet in de opvang van hun kinderen kunnen voorzien volgens de regelingen van de schooldagen bij ons terecht kunnen ('s ochtends en na schooltijd verzorgt 'De Puzzel' de opvang volgens de regeling van de schooldagen).
Opgepast, wij zullen bij twijfel een attest van de werkgever vragen alvorens uw kind toe te laten. Wie al een attest indiende voor de lopende periode, moet dat niet opnieuw doen. Zieke kinderen (welke ziekte dan ook) worden niet toegelaten. Wordt uw kind ziek op school dan wordt u opgebeld om het op te halen.
Uit praktische overwegingen vragen we u wel om vooraf aan te geven welke dagen u van deze opvang gebruik wenst te maken.
Er is geen busdienst in de paasvakantie.

Meer info vraagt u op via onze bekende contactgegevens via mail of telefoon.

Inschrijven (graag uiterlijk 1 april) kan hier