Pedagogische studiedag

27-03-2017 13:55

Op woensdag 29 maart gaat zoals reeds lang aangekondigd een pedagogische studiedag voor de leerkrachten door.
Er is die dag geen school voor de leerlingen. Er wordt door de school ook geen opvang voorzien. Daarvoor kunt u zich wenden tot 'De Puzzel' die onze voor- en naschoolse opvang organiseert.