Start op 1 september

28-08-2020 17:50

 

Beste ouder,

 

Op dinsdag 1 september zijn alle leerlingen weer van harte welkom op school. We starten in pandemie-scenario GEEL.
We nemen de hierbij noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.

De jaarlijkse verwelkoming met koffie en koekjes gaat dit jaar jammer genoeg NIET door. We mogen geen drankjes of voeding aanbieden en kunnen de afstandsregels niet garanderen bij zo een evenement.

Als het pandemie-scenario naar een andere kleur gaat, dan zullen we u langs deze weg weer informeren over de extra maatregelen die daarbij geëist worden.

 

Voor wie en wanneer ?

Alle leerlingen starten om 8u35 (poorten open om 8u20) volgens de normale schoolregeling, dus tot 15u30.

Alle groepen starten en eindigen op hetzelfde uur.

 

Wat op woensdag ?

Op woensdag is er school van 8u35 tot 12u15.

 

Hoe de school binnenkomen / verlaten ?

De gebruikelijke schooltoegangen langs het hek aan de Aststraat en de voordeur in de Leliestraat zijn de enige toegangen. Aan de ingangen wordt een circulatierichting aangegeven met een dranghek.
Als volwassene draagt u daarbij VERPLICHT een neus-mondmasker en houdt u 1,5m afstand t.o.v. andere gezinnen.

 

We vragen onze ouders om de speelplaatsen en lokalen niet te betreden om drukte te voorkomen. Eén ouder per instapper wordt indien gewenst wel toegelaten.

 

De kleuters verlaten de school ook via de Leliestraat, de leerlingen van het lager gaan in rijen buiten langs de Aststraat, Leliestraat en Hoogstraat zoals voorheen. Bij het opwachten van uw kind vragen we de afstand te respecteren en een neus-mondmasker te dragen.

 

 

Hoe respecteren wij de afstandsregel en de contactbubbels ?

In code GEEL is de school de contactbubbel voor de leerlingen. Afstand houden of een mondmasker dragen moeten zij niet.
In de refter zetten we de leerlingen wel in klasbubbels. Er worden voorlopig geen warme maaltijden of soep aangeboden (alvast niet tot 1 november).

 

En op de schoolbus ?

De schoolbus rijdt op normaal voor wie zich regulier opgegeven heeft. Uitzonderingen meldt u telefonisch aan de busbegeleidster op het nummer 0477 599 689.
Onze leerlingen moeten hier geen masker dragen of afstand houden.
Buschauffeur en busbegeleidster zullen wel een mondmasker dragen.

 

Wat de met de leerkrachten ?

Elke klasleerkracht staat voor zijn eigen klasgroep.

Onze leerkrachten zullen mondmaskers dragen - bij het lesgeven vervangen ze dit door een spatmasker - indien de afstand van 1,5m niet kan gerespecteerd worden. In de kleuterklas is dit mondmasker niet verplicht.
Op de speelplaats trachten zij eveneens de afstand te bewaren.

Bij het verzorgen van kwetsures na valpartijen dragen we handschoenen en mondmasker.

 

Hoe volgen wij de regels over hygiëne op ?

De kinderen moeten meerdere keren per dag hun handen wassen. Dit blijft de belangrijkste beschermingsmaatregel. Daarvoor passeren zij via een vaste route langs de kraantjes waar ook zeep en papieren doekjes zijn voorzien. Dat dit extra tijd vraagt is evident.
Als ze in de klas niezen of hoesten, moeten zij in de klas hun handen wassen.

We laten de deuren zoveel mogelijk openstaan om contact met deurklinken te vermijden.
De poetsploeg reinigt meerdere keren per dag toiletten, de gebruikte klassen worden 2x per week met water en zeep gepoetst.
 

Wat met zieke kinderen ?

Zieke kinderen zijn niet welkom op school en zullen geweigerd worden.

Wordt uw kind ziek tijdens de dag op school, dan zullen wij u contacteren om het zo snel mogelijk op te halen. In tussentijd zal uw kind dan in een apart lokaal worden opgevangen.

 

Wat leren de leerlingen? En hoe gaan we hen opvolgen?

De lessen gaan normaal door. In het begin van het schooljaar wordt extra gepeild naar eventueel opgelopen achterstand.
De zwemlessen gaan corona-proof door : dit betekent kortere zwembeurten en minder capaciteit in het zwembad. Daardoor kunnen sommige klassen van 4de, 5de of 6de leerjaar niet of minder vaak aan bod komen.

 

 

Hoe kun jij als ouder helpen ?

• Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.

• Kom niet op het terrein van de school als dat niet noodzakelijk is (en zeker niet op 1 september) : niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.

• Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.

• Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.

• Wil je praten met iemand van het schoolteam? Dat kan maar maak bij voorkeur een afspraak via de schoolagenda, via telefoon of via mail.

 

Wat met de info-avond van 7 september ?

De gemeenschappelijke info in de zaal met alle leerkrachten en het oudercomité kan niet doorgaan. We zullen tegen dan een filmpje posten op de website met de informatie.

Het gedeelte van de info-avond in de klas met de leerkracht van uw kind gaat WEL door, zij het in aangepaste vorm. De leerkracht voorziet 2 momenten zodat telkens de helft van de klas kan komen. We vragen om slechts 1 ouder per gezin af te vaardigen.

U krijgt van de leerkracht van uw kind een bericht wanneer dit voor zijn/haar klas doorgaat.

We vragen hier eveneens om een neus-mondmasker te dragen bij verplaatsingen doorheen de school, afstand te houden (ook bij het zitten in de klas) en de handen te wassen of te desinfecteren alvorens de klas binnen te gaan.

 

Meer info ?

Maakt u zich ondanks alle voorzorgen toch nog zorgen, dan neemt u contact op met de directie of het zorgteam (juf Annick en juf Gwen).

 

We rekenen op uw medewerking om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen. We moeten ook op uw begrip beroep doen als deze schikkingen niet helemaal beantwoorden aan uw persoonlijke noden.

 

Met vriendelijke groeten,

Geert Monsaert
Directeur GBS Denderleeuw