Vakantiegroet - blik op volgend schooljaar

03-07-2017 12:02

Beste ouders,

De vakantie staat weer voor de deur. Na een jaar hard werken hebben uw kleine spruiten dit zeker en vast verdiend. In dit laatste trimester hebben sommige klassen kunnen genieten van schoolreizen en sportdagen, toch ook een beetje vakantiesfeer. Het vierde leerjaar trok een weekje op bosklas naar Maaseik.
In het leven van onze 6- en 12-jarigen passeerde ook alweer een mijlpaal : communie en lentefeest zijn momenten in hun jonge leven waar ze een grote stap zetten in hun opgroeien. Reden om te feesten was dat. Net zoals onze school ook flink zelf feestte : het schoolfeest was een enorm succes, met massa’s blije gezichtjes. Zelfs de zon was van de partij om een heus zomers gevoel te geven.

Eens de toetsen achter de rug zijn is het echt tijd om te ontspannen. Ook wijzelf zullen de vakantie goed kunnen gebruiken. Om te ontspannen, maar ook om te klussen op school zodat we 1 september weer goed kunnen starten. Dit jaar is het een verhuisdag naar het nieuwe gebouw : wenst u mee te helpen, op zaterdag 19 augustus zijn wij paraat. We kunnen zeker nog helpende handen gebruiken.

We wensen onze schoolverlaters uit het zesde leerjaar ook enorm veel succes toe. Zij geven ons naar jaarlijkse traditie een fijne afscheidsavond met leuke optredens, het oudercomité is paraat voor de receptie. Na 10 jaar herinneringen, kennis en vaardigheden opbouwen zijn ze helemaal klaar om naar ‘de grote school’ te gaan, vol nieuwe uitdagingen. Veel succes ! Het ga jullie goed.

 

Een blik op volgend jaar …

Reikhalzend kijken heel wat van jullie wellicht al uit naar het komende schooljaar.

Een aantal afspraken worden volgend schooljaar wat aangepast en zullen strikter worden toegepast. Zo zal het bestelformuliertje voor maaltijden en drankjes bindend zijn. Zo kunnen we vlotter onze bestellingen doorgeven, omdat we afgelopen schooljaar al vaker problemen hadden hierbij. Bij ziekte of andere afwezigheid dient u voor 9u00 uw bestelde maaltijd af te zeggen via een telefoontje naar het secretariaat. Laat u dit na, dan wordt de maaltijd besteld en aangerekend.
Als school hebben wij de taak om kinderen te leren letten op gezonde voeding. Berichten in de media omtrent het hoge suikerverbruik van de Vlaamse jeugd zullen u zeker niet ontgaan zijn. Daarom schrappen wij de verdeling van de fruitsapjes. Het zelf meebrengen van sapjes blijft niet toegelaten. Brengt uw kind deze zaken toch mee, dan gaat het onherroepelijk terug mee naar huis en kan uw kind water van de kraan krijgen.
We trekken volgend schooljaar het nieuwe gebouw in met klassen 3, 4A, 5 en 6. Ook ’s middags kunnen we dan gebruik maken van onze nieuwe refter. We krijgen er ook dik 500m² speelplaats bij waardoor we de speelruimtes zullen opdelen naar klassen en gebruik.

De opvang startte dit jaar met een nieuw betalings- en registratiesysteem. Dat kende bij de opstart nog wat kinderziektes. Er werd rekening gehouden met uw verzuchtingen en er wordt naar volgend jaar toe wat aangepast. Zo mag u van de kaart van uw kind een kopie maken en deze zelf bijhouden (handig bij verlies of het uitchecken), wordt er een marge gecreëerd en zal de betaling wekelijks van uw elektronische portemonnee afgehouden worden voor een beter overzicht. Dat overzicht van aangerekende uren zal voortaan makkelijker raadpleegbaar zijn.

De klasorganisatie ziet in 2017-2018 als volgt uit :
De instapklas blijft onder de hoede van juf Nancy en juf Liesbeth neemt weer de 1ste kleuterklas voor haar rekening. We richten 2 2de kleuterklassen in begeleid door juf Mieke en meester Bob. De 3de kleuterklas blijft in handen van juf Ann.
In het lager neemt juf Silke weer het 1ste leerjaar. Zij zal in de klas 12u ondersteund worden. Juf Ann blijft in het 2de leerjaar, de kinderen van het 3de leerjaar genieten van de zorgen van juf Sarah. Er zullen volgend schooljaar 2 4de leerjaren zijn : eentje bij meester Mattias en eentje bij juf Carlin. In 5 en 6 blijven respectievelijk juf Els en meester Evert de scepter zwaaien.  Juf Annelies neemt volgend jaar een ondersteunende opdracht op.

Ik hoop u zo voldoende informatie te hebben gegeven en uw kind te kunnen laten uitkijken naar volgend schooljaar. 

ntussen een zeer fijne vakantie gewenst !