We starten op 15 mei

08-05-2020 14:32

Op vrijdag 15 mei kunnen wij onze deuren op een veilige manier opnieuw openen om les te geven aan de leerlingen van 1ste, 2de en 6de leerjaar.

 

Voor wie en wanneer ?

1ste lj : maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag : ganse dagen

2de lj : maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag : ganse dagen

6de lj : maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag : enkel in de voormiddag

 

Wat leren de leerlingen? En hoe gaan we hen opvolgen?

• We beperken ons tot de essentiële onderwijsdoelen. We zorgen voor een evenwichtig en afwisselend vakkenpakket.

• Leerlingen mogen niet overbelast worden. Daar zorgen de leraars voor. Ze zorgen voor een evenwicht tussen lessen op school, thuis nieuwe leerstof krijgen en taken en oefeningen.

• Uitstappen, pedagogische studiedagen, sportdagen en facultatieve verlofdagen gaan niet meer door dit schooljaar. Zo hebben de leerlingen meer tijd om te leren en te oefenen.

• Iedereen krijgt een eerlijke evaluatie. We geven alle leerlingen alle kansen om te bewijzen wat ze kunnen.

• Door de coronacrisis kunnen een aantal afspraken van het schoolreglement niet uitgevoerd worden. Dat is overmacht. Daardoor wijzigt ons schoolreglement.    

• Leerlingen en leraars moeten het schooljaar goed kunnen afsluiten. We laten je nog weten hoe we dit zullen organiseren.

 

Wat met de andere klassen en de kleuterklassen ?

Er wordt zoals de voorbije week afstandsonderwijs aangeboden aan 3de, 4de5de leerjaar en de kleutergroepen. De livemomenten kunnen echter wijzigen omdat de leerkracht van uw kind ook op school les moet geven aan een groepje van het 1ste, 2de of 6de.

Voor de ouders die uithuizig gaan werken en dus zelf niet voor opvang kunnen zorgen organiseren we opvang. Werkt u thuis, dan houdt u uw kind ook thuis. We vragen een attest van de werkgever.
U kreeg de vraag (op 30/04) om een digitaal formulier in te vullen om uw kind voor deze opvang op te geven. We hebben onze organisatie hierop opgebouwd. Heeft u uw kind niet opgegeven, dan behouden wij ons het recht om uw kind te weigeren voor de opvang in geval van plaats- en/of personeelsgebrek. Dit is in het belang van de veiligheid van alle kinderen en we vragen hiervoor uw begrip.
Als uw vraag naar opvang in de loop van de komende weken wijzigt, contacteer ons dan, zodat wij kunnen bijsturen.


Wij kunnen op school in de nieuwe omstandigheden niet voor alle leerlingen computer of tablet garanderen. Geef dus zeker de papieren werkbundels mee of geef een tablet mee van thuis. Let op een schokveilige verpakking en markeer duidelijk de naam van uw kind. De tablet van thuis wordt meegegeven op eigen verantwoordelijkheid.

 

Hoe de school binnenkomen / verlaten ?

Aan de schooluren verandert niets. We openen de schoolpoorten zoals gewoonlijk om 8u20, de lessen starten om 8u40.
Voor de 4 groepen worden aparte in- en uitgangen opengesteld :

- opvangkinderen komen vanaf 15 mei langs het hekje aan de Hoogstraat

- leerlingen van het 6de lj gebruiken de deur van de nieuwbouw (Hoogstraat)

- leerlingen van het 2de lj gebruiken de toegang langs de parking (Aststraat)

- leerlingen van het 1ste lj gebruiken de hoofdingang aan de Leliestraat

- de in- en uitgang van de voor- en naschoolse opvang (BKO) blijft ongewijzigd.

 

Kinderen uit het zesde leerjaar die met de fiets naar school komen, mogen toch de toegang van de Aststraat blijven gebruiken, maar moeten na het parkeren van de fiets zich onmiddellijk naar hun eigen speelzone begeven.

 

Hoe respecteren wij de afstandsregel en de contactbubbels ?

De verschillende groepen hebben een aparte zone op de speelplaats die grenst aan hun toegang en hun klaslokaal. We beperken het kruisen van zones. Deze zones zijn zichtbaar gemaakt met afsluitingen en signalisatielint. Dit zal een vreemde indruk geven aan de kinderen. Spreek hierover met je kind.

De klassen worden verdeeld in groepjes van maximum 10 leerlingen. Ze krijgen een vast lokaal en een vaste plaats toegewezen. In de klas mogen de leerlingen niet rondlopen. Wie het verst van de deur in de klas zit, gaat eerst binnen en laatst buiten. De rijen om naar de klas te gaan worden op deze wijze samengesteld op de speelplaats.

’s Middags worden de leerlingen in kleinere beurten in de refter toegelaten om ook hier 4m² per kind te garanderen. Het tijdstip van de lunch kan dus wat verschillen van gewoonlijk. We stellen een circulatierichting in om te vermijden dat groepen elkaar tegen komen.

 

En op de schoolbus ?

De schoolbus rijdt op afspraak. Ook dit kon u aanduiden op het formulier. Onze leerlingen moeten hier geen masker dragen, maar we gebruiken niet elke zetel, zodat we 1,5m afstand tussen de inzittenden kunnen bewaren. Indien nodig worden de ritten opgedeeld zodat er niet meer kinderen dan toegelaten op de bus moeten. ’s Middags kan op aanvraag een extra rit voor de kinderen uit het 6de leerjaar worden ingericht.

Buschauffeur en busbegeleidster zullen wel een mondmasker dragen.

 

Wat de met de leerkrachten ?

Doordat de klasjes opgedeeld worden in groepjes van maximum 10 leerlingen, zal de eigen klasjuf niet bij alle kindjes zijn. De juffen en meesters van de klassen die nog niet naar school komen zullen les geven aan een van de opgesplitste groepjes. De eigen klasjuf zal de lessen echter wel uitstippelen.

Onze leerkrachten zullen mondmaskers dragen, bij het lesgeven vervangen ze dit door een spatmasker. (Ook hierover spreekt u best vooraf even met uw kind.)

Bij het verzorgen van kwetsuren na valpartijen dragen we handschoenen en mondmasker.

 

Hoe volgen wij de regels over hygiëne op ?

De kinderen moeten meerdere keren per dag hun handen wassen. Dit blijft de belangrijkste beschermingsmaatregel. Daarvoor passeren zij via een vaste route langs de kraantjes waar ook zeep en papieren doekjes zijn voorzien. Ze houden daarbij afstand. Dat dit extra tijd vraagt is evident.
Als ze in de klas niezen of hoesten, moeten zij in de klas hun handen wassen.

We laten de deuren zoveel mogelijk openstaan om contact met deurklinken te vermijden.
De poetsploeg reinigt meerdere keren per dag toiletten, klinken en leuningen, dagelijks worden alle gebruikte klassen met water en zeep gepoetst. Daarvoor werd hun dienstrooster aangepast.

 

We vragen ook aan alle kinderen om zelf een eigen pennenzak mee te brengen : het is immers beter om geen pennen, potloden, scharen, kleurpotloden, gommen, … door te geven.

 

Wat met zieke kinderen ?

• Zieke kinderen moeten thuisblijven.

• Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona, dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Meer informatie :  https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf

• Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of verder thuis blijft leren.

• Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan mag je kind de lessen op school volgen. Tenzij de behandelende arts anders oordeelt.

• Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je dan om je kind af te halen.  Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.

 

Hoe kun jij als ouder helpen ?

• Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.

• Zet je kind af of haal het op aan de juiste ingang of uitgang van de school.

• Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.

• Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.

• Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.

• Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via mail.

 

Hoe bereid je als ouder je kind voor?

• Praat met je kind. Stel het gerust dat het weer veilig naar school kan. Zit je kind in een leerjaar dat nog niet terug naar school mag? Leg dan uit waarom dat nu nog niet kan.

• Bereid je kind voor: via welke weg gaat je kind naar school, wat moet het doen op de bus, tram of trein, leg uit waarom veel mensen een mondmasker dragen.

• Is het moeilijk om opnieuw naar school te gaan? Neem contact op met de klasleraar of zorgleraar. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken.

 

Hoe kan je je kind helpen om te leren?

Ook als je kind weer lessen op school krijgt, verandert er voor jou niets. Want je kind blijft ook thuis leren en oefenen.

  

Enkele tips:

•          Blijf in de buurt om vragen te beantwoorden.

•          Wanneer kan je kind werken voor school? Maak samen een plan op.

•          Maak voldoende tijd om te ontspannen, ook voor jezelf.

•          Gaat het moeilijk om thuis te leren? Neem contact op met de klasleraar. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken.

We weten dat het niet gemakkelijk is. Je doet wat je kan, dat is meer dan voldoende. 

 

Meer info ?

Maakt u zich ondanks alle voorzorgen toch nog zorgen, dan neemt u contact op met de directie of het zorgteam (juf Annick en juf Gwen).

 

 

We rekenen op uw medewerking om deze opstart zo vlot mogelijk te laten verlopen. We moeten ook op uw begrip beroep doen als deze schikkingen niet helemaal beantwoorden aan uw persoonlijke noden.

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

Geert Monsaert
Directeur GBS Denderleeuw

 

 

 

We volgen de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. We kunnen de lessen op school enkel herstarten, als de Veiligheidsraad de beslissing en de timing niet verandert.