Nieuws

Onderwijs naar code GEEL vanaf 7 maart

06-03-2022 13:06

Wat betekent fase geel concreet op school?

Wat verandert er vanaf maandag 7 maart?

 • Leerlingen en personeelsleden van alle onderwijsniveaus moeten geen mondmasker meer dragen.
  Opgelet: mondmaskers zijn voor +12-jarigen wel nog verplicht op het openbaar vervoer. Op het collectief vervoer - zoals busvervoer naar het zwembad of een extra-muros activiteit en het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs - is een mondmasker dragen aanbevolen. De ouders beslissen of hun kind een mondmasker draagt en voorzien er een in dat geval. 
 • Activiteiten buiten de schooluren zoals schoolfeesten, opendeurdagen, infoavonden ... zijn toegelaten.
 • Vergaderingen (bvb de schoolraad, leerlingenraad, ouderraad, bijscholingen, ...) mogen fysiek doorgaan.
 • Vermengen van klasgroepen is toegestaan. Leerlingen moeten geen vaste plaats meer krijgen in het klaslokaal. De lessen godsdienst en zedenleer gaan door zoals voorheen en alle maaltijden worden weer in de refter gebruikt.
 • Niet-essentiële derden tijdens de schooluren zijn toegelaten.
 

Wat blijft ongewijzigd?

 • Extra-murosactiviteiten kunnen plaatsvinden volgens de regels in de samenleving. Hou voor (meerdaagse) uitstappen ook rekening met de reisregels.
 • Oudercontacten kunnen fysiek plaatsvinden.
 • We blijven  inzetten op ventileren en verluchten op basis van CO2-metingen in elk klaslokaal, eet- en vergaderzaal en de lerarenkamer.
 • Probeer om zo veel mogelijk afstand te houden. Ook aan de schoolpoort is van het belang afstand te houden.
 • We blijven de basishand- en hoesthygiëne toepassen.
 • Wie ziek of besmet is, blijft thuis.
 • Het is altijd mogelijk dat de lokale risicoanalyse aanleiding geeft tot extra maatregelen in samenspraak met de preventieadviseur.
   

 

Onderwijs in code ORANJE (corona)

21-02-2022 10:53

Beste ouders,

Vanaf vandaag versoepelen de regels aangezien we van code rood naar code oranje gaan. Concreet :

 • Leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar hoeven geen mondmasker meer te dragen. 
 • Extra-murosactiviteiten kunnen plaatsvinden volgens de regels in de samenleving. Ook meerdaagsen kunnen weer.
 • Activiteiten buiten de schooluren zoals schoolfeesten, opendeurdagen, infoavonden ... zijn toegelaten volgens de regels die gelden in de samenleving bij code oranje.
 • Oudercontacten kunnen fysiek plaatsvinden met respect voor de veiligheidsmaatregelen.
 • Fysieke schoolbezoeken buiten de lesuren voor of na een inschrijving zijn mogelijk. 
 • Niet-essentiële derden tijdens de schooluren zijn niet aangewezen. De school maakt zelf de inschatting wie essentieel is voor de werking.

 

Wat blijft ongewijzigd?

 • We ventileren en verluchten maximaal op basis van CO2-metingen in elk klaslokaal, eet- en vergaderzaal en de lerarenkamer. Het kan dus wat frisjes zijn in de klas.
 • Probeer om zo veel mogelijk afstand te houden. Tracht drukte aan de schoolpoort te vermijden en let op het belang van afstand houden.
 • We proberen binnen het vermengen van klasgroepen nog te vermijden. De lessen godsdienst en zedenleer hernemen in het normale rooster maar de A- en B-groep zit aan een andere kant van het lokaal.
 • Leerlingen krijgen maximaal een vaste plaats in het klaslokaal.
 • Onderwijspersoneel draagt een mondmasker, conform de maatschappij. Wanneer ze lesgeven vooraan in de eigen klas kan het masker af, als er voldoende afstand én ventilatie is.
 • We passen de basishandhygiëne en hoesthygiëne toe.
 • Wie ziek of besmet is, blijft thuis.
 • Het is altijd mogelijk dat de lokale risicoanalyse aanleiding geeft tot extra maatregelen in samenspraak met de preventieadviseur.

Stormwaarschuwing

18-02-2022 12:33

Stormwaarschuwing

Beste ouders, 
Ons communicatieplatform ondervindt momenteel problemen.
Onze school blijft open, maar we nemen enkele extra maatregelen.
- niet meer buitenspelen
- geen uitstappen 
- school verlaten rechtstreeks vanuit de klas met de juf (geen rijen)
- flexibel ophalen 
 

Versoepelingen quarantaineregels in onderwijs

27-01-2022 09:20

Versoepelingen quarantaineregels in onderwijs

Basisregel : wie symptomen vertoont, blijft thuis en laat zich testen. Wie besmet is, gaat in isolatie.

Dit verandert er:

 • De noodremprocedure waarbij een hele klas in quarantaine moet vanaf 4 positieve gevallen, verdwijnt vanaf 27/1. Scholen waar nu al een of meer klassen gesloten zijn om deze reden, bekijken wat haalbaar is zodat leerlingen die niet besmet of ziek zijn, terug naar school kunnen. Lokaal kan in specifieke omstandigheden alsnog overgegaan worden tot sluiting van een klas wegens overmacht.
 • Leerlingen van de basisschool mogen vanaf 27/1 na een hoogrisicocontact binnen het gezin (enkel en alleen) naar school blijven gaan. Het afnemen van een zelftest wordt in dit geval sterk aangeraden.
 • De CLB’s staan niet langer in voor de contactopsporing binnen onderwijs. Alle contacten binnen de school met leerlingen worden beschouwd als laagrisicocontacten, ook bij onderwijspersoneelsleden. Volgens dezelfde regels als voor volwassenen loopt de gewone contactopsporing van leerlingen voor contacten buiten de school wel door.
 • We blijven maximaal inzetten op de bestaande veiligheidsmaatregelen: ventileren, mondmaskers in de ganse lagere school en beperken van fysieke contacten tussen klassen.

 

Mag mijn kind naar school na een risico-contact ?

17-01-2022 11:35

Door de recente wijzigingen is het soms wat onduidelijk. Deze richtlijn geldt vanaf 17 januari :

 

Kinderen jonger dan 12 jaar met een blootstelling binnen het huishouden (een persoon binnen het huishouden zit in isolatie) moeten de regels volgen voor niet-gevaccineerde hoogrisicocontacten. Dit betekent dat een quarantaine van 10 dagen moet gerespecteerd worden, met mogelijkheid om vanaf dag 7 de quarantaine te verlaten mits vanaf die dag 7 een dagelijkse negatieve zelftest wordt afgelegd tot en met dag 10. Er is in de quarantaineperiode dus geen toelating om naar school te gaan. 

Een uitzondering geldt voor kinderen bij wie minder dan 5 maanden geleden een COVID-19-infectie gedetecteerd werd met een Antigeen- of PCR-test, afgenomen door een zorgverlener. 

 

Risicocontacten in een andere context (school, sportclub,…) worden beschouwd als laagrisicocontact. In dat geval is er dus geen quarantaine nodig. Alle regels voor kinderen jonger dan 12 jaar,  vindt u op de website van Sciensano.

Mag mijn kind naar school na een risico-contact ?

17-01-2022 11:35

Door de recente wijzigingen is het soms wat onduidelijk. Deze richtlijn geldt vanaf 17 januari :

 

Kinderen jonger dan 12 jaar met een blootstelling binnen het huishouden (een persoon binnen het huishouden zit in isolatie) moeten de regels volgen voor niet-gevaccineerde hoogrisicocontacten. Dit betekent dat een quarantaine van 10 dagen moet gerespecteerd worden, met mogelijkheid om vanaf dag 7 de quarantaine te verlaten mits vanaf die dag 7 een dagelijkse negatieve zelftest wordt afgelegd tot en met dag 10. Er is in de quarantaineperiode dus geen toelating om naar school te gaan. 

Een uitzondering geldt voor kinderen bij wie minder dan 5 maanden geleden een COVID-19-infectie gedetecteerd werd met een Antigeen- of PCR-test, afgenomen door een zorgverlener. 

 

Risicocontacten in een andere context (school, sportclub,…) worden beschouwd als laagrisicocontact. In dat geval is er dus geen quarantaine nodig. Alle regels voor kinderen jonger dan 12 jaar,  vindt u op de website van Sciensano.

Corona-maatregelen aangepast

08-01-2022 16:43

 

Aanpassingen en nieuwe regels vanaf 10 januari staan vetjes gedrukt.

 

 1. Klasgroepen niet mengen

Daardoor wordt godsdienst en zedenleer tijdelijk per klasgroep georganiseerd : de A en B groep dus voortaan apart. Dat betekent dat de leerlingen gaan 3u/week zullen krijgen maar slechts 2u of uitzonderlijk 1u.
In de refter komen enkel nog de leerlingen die warm eten (of soep bij de boterhammen). Boterhameters eten hun lunch in de klas. Er worden GEEN glazen flesjes getransporteerd : dit gaf in het verleden te veel geloop en ongelukjes. Iedereen drink uit eigen drinkfles bij de lunch.

 

Waar dat nog niet zo was krijgen de leerlingen in de klas een vaste plaats.

 

 1. Extra-muros

 

Uitstappen voor 1 dag blijven kunnen. De regels van de maatschappij zijn van toepassing. Op de bus dragen de leerlingen van de lagere afdeling (1ste tot en met 6de leerjaar dus) en ALLE leerkrachten het mondmasker.

 

Gezamelijke uitstappen van meerdere klassen kunnen niet.

 

 1. Derden op school niet toegelaten

De werking met de leesmoekes was reeds eerder gestopt.

Externe ondersteuners (bvb verpleegkundige, ondersteuningsnetwerk, logopediste, …) worden nog toegelaten. Zij dragen steeds een mondmasker.

Andere externen mogen er niet meer in.
Oudercontacten zullen digitaal gebeuren. Via Questi zult u een afspraak kunnen vastleggen.

 

 1. Teststrategie

Vanaf 4 bevestigde gevallen met verband in de klas = klas sluit. De CLB-arts beslist. Een zelftest telt ook als bevestigd geval. Bij een positieve zelftest regelt u zo snel mogelijk een antigeentest bij de apotheek of een PCR-test in een testcentrum. Uw kind blijft in afwachting wel al in quarantaine.

 

 1. Mondmaskers

Blijven verplicht voor alle leerlingen van L1 tot en met L6 in binnenruimtes.
De ouders voorzien dit voor hun kind, de school heeft reserve exemplaren voor noodgevallen achter de hand.
Als de kinderen stilzitten in de klas én de klas voldoende is geventileerd én ze op 1,5 m afstand zitten kàn het af.
Ook tijdens LO-lessen en speeltijd mag het af op voorwaarde dat er geen intense fysieke contacten zijn.

 

 1. Ventilatie

We blijven ondanks de koudere temperaturen verluchten. Kleed uw kind dus wat warmer aan.

De luchtkwaliteit wordt regelmatig gemeten met CO2-meters. In elke klas is er voortaan eentje operationeel.

 

 1. Afstandsonderwijs

Als we klassen sluiten voorzien wij afstandsonderwijs. Dit kunnen werkbundels zijn (die ouders mogen ophalen op afgesproken tijdstippen) met video-consultmomenten en / of heuse videolesmomenten.

 

 1. Vaccinatie

De mobiele vaccinatieploeg van het vaccinnatiecentrum Denderdal komt op 20 jan en 10 feb de leerlingen met 2 have dosissen  inenten. Daarvoor krijgen de ouders op 10 januari een info- en toestemmingsdocument dat op woensdag 12 januari ingevuld terug moet zijn als u hierop wenst in te gaan. U kan ook verkiezen om uw kind naar het vaccinatiecentrum te vergezellen. Natuurlijk is vaccinatie niet verplicht.

 

Ik bedank mijn leerkrachtenteam en toezichthouders voor hun grote inzet om in deze moeilijke omstandigheden de school draaiend te houden en de kinderen houvast te bieden.

Ook u bedankt om de regels vlot en begripvol op te volgen.

Corona-maatregelen aangepast

04-12-2021 11:31

Verstrenging maatregelen vanaf 29 november 2021.

Aanpassingen en nieuwe regels vanaf 6 december staan vetjes gedrukt.

 

 1. Klasgroepen niet mengen

Daardoor wordt godsdienst en zedenleer tijdelijk per klasgroep georganiseerd : de A en B groep dus voortaan apart. Dat betekent dat de leerlingen gaan 3u/week zullen krijgen maar slechts 2u of uitzonderlijk 1u.
In de refter komen enkel nog de leerlingen die warm eten (of soep bij de boterhammen). Boterhameters eten hun lunch in de klas. Er worden GEEN glazen flesjes getransporteerd : dit gaf in het verleden te veel geloop en ongelukjes. Iedereen drink uit eigen drinkfles bij de lunch.

 

Waar dat nog niet zo was krijgen de leerlingen in de klas een vaste plaats.

 

 1. Extra-muros

 

Uitstappen voor 1 dag blijven kunnen. De regels van de maatschappij zijn van toepassing. Op de bus dragen de leerlingen van de lagere afdeling (1ste tot en met 6de leerjaar dus) en ALLE leerkrachten het mondmasker.

 

Gezamelijke uitstappen van meerdere klassen kunnen niet. Dit geldt ook voor A- en B-klassen.

 

 1. Derden op school niet toegelaten

De werking met de leesmoekes was reeds eerder gestopt.

Externe ondersteuners (bvb verpleegkundige, ondersteuningsnetwerk, logopediste, …) worden nog toegelaten. Zij dragen steeds een mondmasker.

Andere externen mogen er niet meer in.
Oudercontacten zullen digitaal gebeuren. Via Questi zult u een afspraak kunnen vastleggen.

 

 1. Teststrategie

Vanaf 2 bevestigde gevallen (te tellen vanaf 8 december) met verband in de klas = klas sluit. De CLB-arts beslist. Een zelftest telt niet als bevestigd geval. Bij een positieve zelftest regelt u zo snel mogelijk een antigeentest bij de apotheek of een PCR-test in een testcentrum. Uw kind blijft in afwachting wel al in quarantaine.

 

 1. Mondmaskers

Was reeds verplicht voor alle leerlingen van L5 en L6 in binnenruimtes.
Vanaf 6 december moet een mondmasker ook gedragen worden door kinderen uit L1 t/m L4. De ouders voorzien dit voor hun kind, de school heeft reserve exemplaren voor noodgevallen achter de hand. Vanaf 8 december mogen we geen uitzonderingen meer toestaan.
Als de kinderen stilzitten in de klas én de klas voldoende is geventileerd én ze op 1,5 m afstand zitten kàn het af.
Ook tijdens LO-lessen en speeltijd mag het af op voorwaarde dat er geen intense fysieke contacten zijn.

 1. Ventilatie

We blijven ondanks de koudere temperaturen verluchten. Kleed uw kind dus wat warmer aan.

De luchtkwaliteit wordt regelmatig gemeten met CO2-meters.

 

 1. Afstandsonderwijs

Als we klassen sluiten voorzien wij afstandsonderwijs. Dit kunnen werkbundels zijn (die ouders mogen ophalen op afgesproken tijdstippen) met video-consultmomenten en / of heuse videolesmomenten.

 

 1. Verlengde kerstvakantie

Of en door wie er noodopvang wordt voorzien wordt pas later komende week besloten door de bevoegde ministers. Er is geen afstandsonderwijs in deze week.
In deze week waren onze – digitale – oudercontacten voorzien. Ik bespreek met de leerkrachten eventuele aanpassingen. U zult via Questi een afspraakuur met de leerkracht(en) van uw kind(eren) kunnen inboeken.

 

Ik bedank mijn leerkrachtenteam en toezichthouders voor hun grote inzet om in deze moeilijke omstandigheden de school draaiend te houden en de kinderen houvast te bieden.

Ook u bedankt om de regels vlot en begripvol op te volgen.

Corona-maatregelen aangepast

28-11-2021 11:43

Beste ouders,

 

Vanaf 29 november is er een verstrenging van de maatregelen :

 

 1. Klasgroepen niet mengen

Daardoor wordt godsdienst en zedenleer tijdelijk per klasgroep georganiseerd : de A en B groep dus voortaan apart. Dat betekent dat de leerlingen gaan 3u/week zullen krijgen maar slechts 2u of uitzonderlijk 1u.
In de refter komen enkel nog de leerlingen die warm eten (of soep bij de boterhammen). Boterhameters eten hun lunch in de klas. Er worden GEEN glazen flesjes getransporteerd : dit gaf in het verleden te veel geloop en ongelukjes. Iedereen drink uit eigen drinkfles bij de lunch.

 

Waar dat nog niet zo was krijgen de leerlingen in de klas een vaste plaats.

 

 1. Extra-muros

 

Uitstappen voor 1 dag blijven kunnen. De regels van de maatschappij zijn van toepassing. Op de bus dragen de leerlingen van L5 en L6 en ALLE leerkrachten het mondmasker.

 

Gezamelijke uitstappen van meerdere klassen kunnen niet. Dit geldt ook voor A- en B-klassen.

 

 1. Derden op school niet toegelaten

De werking met de leesmoekes was reeds eerder gestopt.

Externe ondersteuners (bvb verpleegkundige, ondersteuningsnetwerk, logopediste, …) worden nog toegelaten. Zij dragen steeds een mondmasker.

Andere externen mogen er niet meer in.
Oudercontacten zullen digitaal gebeuren. Via Questi zult u een afspraak kunnen vastleggen.

 

 1. Teststrategie

Vanaf 3 bevestigde gevallen met verband in de klas = klas sluit. De CLB-arts beslist.
 

 

 1. Mondmaskers

Verplicht voor alle leerlingen van L5 en L6 in binnenruimtes.
Als de stilzitten én de klas voldoende is geventileerd én ze op 1,5 m afstand zitten kàn het af.
Ook tijdens LO-lessen en speeltijd mag het af op voorwaarde dat er geen intense fysieke contacten zijn.

 

Leerlingen van andere klassen, mogen een mondmasker (binnen) dragen, maar moeten niet.

 

 1. Ventilatie

We blijven ondanks de koudere temperaturen verluchten. Kleed uw kind dus wat warmer aan.

De luchtkwaliteit wordt regelmatig gemeten met CO2-meters.

 

 1. Afstandsonderwijs

Als we klassen sluiten voorzien wij afstandsonderwijs. Dit kunnen werkbundels zijn (die ouders mogen ophalen op afgesproken tijdstippen) met video-consultmomenten en / of heuse videolesmomenten.

Ik bedank mijn leerkrachtenteam en toezichthouders voor hun grote inzet om in deze moeilijke omstandigheden de school draaiend te houden en de kinderen houvast te bieden.

Ook u bedankt om de regels vlot en begripvol op te volgen.

Aanpassingen corona-regels

19-11-2021 13:54

Beste ouders,

Op onze school verandert er niet veel na de laatst aangekodnigde maatregelen.
We blijven inzetten op verluchten en handenwassen.
Er komen extra CO2-meters
Externen (ook ouders) worden niet toegelaten tijdens de normale aanwezigheid van de leerlingen.
Ondersteunend personeel (bvb ONW, verpleging, ...) kan wel mits strikte opvolging van de mondmasker- en afstandsregels.
Heeft u een afspraak dan draagt u een mondmasker gedurende de ganse aanwezigheid op school.
Vergaderingen met het personeel verlopen zo veel mogelijk digitaal.
Bij het oiphalen van de kinderen vragen wij u afstand te houden en een mondmasker te dragen. De uitgang voor kleuters via het kleine hekje aan de Hoogstraat blijft in gebruik.
Mondmasker blijven verplicht voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar. Buiten (en tijdens de LO-les) mag het af, maar dan moeten intense fysieke contacten worden vermeden.

Met vriendelijke groeten

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>