Nieuws

Aanpassingen in de corona-preventie-maatregelen

29-10-2021 09:27

Beste ouders,

Na de herfstvakantie worden enkele maatregelen weer aangescherpt :

- onze leerlingen uit 5de en 6de leerjaar moeten voortaan weer (in binnenruimtes) een mondmasker op

- externen (dus ook ouders) moeten zoveel mogelijk uit de school worden geweerd. Op afspraak mag u binnen maar een mondmasker is op het hele terrein (binnen én buiten) voor de externen verplicht

- oudercontacten zullen zoveel mogelijk digitaal worden georganiseerd

- aan de schoolpoort vragen we u afstand te houden en raden we het dragen van een mondmasker bij drukte sterk aan

- we blijven maximaal ventileren. Voorzie in de wintermaanden een extra laagje, want het zal frisser zijn in de klas.

- bij feestelijkheden op school zal het covid-safe-ticket noodzakelijk zijn.

De teststrategie verandert ook. Enkel kinderen met symptomen zullen vanaf 8 november nog worden getest. Zonder symptomen wordt er niet meer getest, ook niet na een hoog risico-contact. Een klas zal 1 week sluiten als er 4 besmettingen binnen 7 dagen worden vastgesteld in de klas.

 

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Versoepelingen in de maatschappij van 1 oktober

01-10-2021 14:15

Beste ouders,
Vanaf vandaag gelden in de maatschappij heel wat versoepelingen in de preventie-maatregelen. Ook op school zijn er enkele aanpassingen.

- Het dragen van een mondmasker bij het brengen en ophalen van uw kind is niet meer verplicht maar wordt nog steeds sterk aangeraden, vooral als het druk is en u geen afstand kunt bewaren.
- Schoolpersoneel dient geen mondmasker meer te dragen
- De toegang tot de school voor externen - ook ouders dus - wordt nog steeds beperkt. 
- Heeft u een afspraak of wenst u er een te maken, dan mag u het schoolterrein betreden, maar het dragen van een mondmasker is dan verplicht.
- Oudercontacten gaan fysiek door met mondmasker bij zowel leerkracht als ouder
- De aparte kleuteruitgang (via het kleine hekje in de Hoogstraat) blijft nog behouden

Met vriendelijke groet.

Kiss & Ride zone

14-09-2021 11:29

Beste ouders

 

De politie en gemeenschapswachten hebben de eerste weken van het nieuwe schooljaar actief toezicht gehouden in de schoolomgeving bij de start en het einde van de school. Bij deze controles werd opgemerkt dat dat de Kiss-&-Ride-strook niet steeds correct gebruikt wordt. Daarom bezorgen wij u een woordje uitleg over hoe deze strook correct te gebruiken.

 

 

Een Kiss-&-Ride-strook is een zone waar u als ouder kan stoppen met de wagen om jullie kinderen af te zetten of op te halen. Het is niet de bedoeling dat u als chauffeur mee uitstapt en het kind begeleidt naar school, want zodra u uw voertuig verlaat bent u geparkeerd. Opdat de zone optimaal zou renderen, is het belangrijk dat u als ouder niet langer dan nodig blijft staan om de kinderen af te zetten of op te pikken.

 

In het algemeen is een Kiss-&-Ride-strook geschikt voor oudere kinderen, die al zelfstandig de schoolpoort kunnen binnen stappen. Deze oplossing is minder aangewezen voor kleuters en leerlingen uit de eerste jaren van de lagere school, omdat zij niet groot genoeg zijn om alleen uit te stappen.

Ouders die hun kinderen naar de klas willen begeleiden en m.a.w. kort parkeren moeten zich parkeren op een normale parkeerplaats en niet op de Kiss-&-Ride-strook.

 

Wij willen u alvast bedanken voor het aandachtig lezen van deze boodschap en het correcte gebruik van de Kiss-&-Ride-zone. Zo maken we met zijn allen het verkeer aan de schoolpoort veilig en efficiënt.

 

Nog enkele maatregelen op 1 september ...

30-08-2021 15:58

Beste ouder,

 

Op woensdag 1 september zijn alle leerlingen weer van harte welkom op school. Er blijven nog enkele noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.

De jaarlijkse verwelkoming met koffie en koekjes gaat dit jaar jammer genoeg NIET door. We mogen geen grote groepen externen (ouders) uitnodigen tijdens de lesuren.

Als de lokale situatie verslechtert, dan kan de burgemeester tot extra maatregelen overgaan. We zullen u langs deze weg hierover informeren.

 

Voor wie en wanneer ?

Alle leerlingen starten om 8u35 (poort open om 8u20) volgens de normale schoolregeling, dus tot 15u30 en op woensdag tot 12u15.

Alle groepen starten en eindigen op hetzelfde uur.

 

Hoe de school binnenkomen / verlaten ?

De gebruikelijke schooltoegangen langs het hek aan de Aststraat en de voordeur in de Leliestraat zijn de enige toegangen.
Als volwassene draagt u daarbij VERPLICHT een neus-mondmasker en houdt u 1,5m afstand t.o.v. andere gezinnen.

 

We vragen onze ouders om de speelplaatsen en lokalen niet te betreden om drukte te voorkomen. Eén ouder per instapper wordt indien gewenst wel toegelaten.

 

De kleuters verlaten de school (voorlopig nog) via de wachtzone aan de Hoogstraat. De leerlingen van het lager gaan in rijen buiten langs de Aststraat, Leliestraat en Hoogstraat zoals gebruikelijk. Bij het opwachten van uw kind vragen we de afstand te respecteren en een neus-mondmasker te dragen.

 

Welke regels zijn er voor de kinderen op school ?

Afstand houden of een mondmasker dragen moeten de leerlingen niet.
In de refter zetten we de leerlingen per klas. Er worden warme maaltijden of soep aangeboden vanaf maandag 6 september.
We blijven aandacht hebben voor verhoogde handhygiëne : kinderen wassen de handen met water en zeep bij het binnenkomen na de speeltijd, bij de maaltijd en bij het niezen.

Laat uw kind ook thuis de handen wassen voor vertrek naar school en onmiddellijk na aankomst van school.

 

En op de schoolbus ?

Het ophalen en terugbrengen van leerlingen is vanaf 1 september volledig afgeschaft. De schoolbus rijdt wel voor uitstappen. Onze leerlingen moeten hier geen masker dragen of afstand houden.

 

Wat de met de leerkrachten ?

De leerkrachten en medewerkers behouden onderling de nodige afstand. Contacten tussen volwassenen gebeuren met mondmasker als afstand niet kan worden behouden. Bij zittende activiteiten (vergaderingen, leraarskamer, …) mag het mondmasker af.
Met de eigen klasgroep hoeft de leraar geen masker te dragen als de leerlingen zitten (of stilstaan) of de leraar vooraan in de klas staat om les te geven.

 

Wat met zieke kinderen ?

Zieke kinderen zijn niet welkom op school en zullen geweigerd worden.

Wordt uw kind ziek tijdens de dag op school, dan zullen wij u contacteren om het zo snel mogelijk op te halen. In tussentijd zal uw kind dan in een apart lokaal worden opgevangen. Heeft uw kind last van allergieën waarvan de symptomen kunnen verward worden met covid-symptomen, verwittig dan zeker de leerkracht van uw kind.

Komt u met uw kind(eren) terug uit een rode zone (en bent u zelf nog niet volledig gevaccineerd), had uw kind een hoogrisico-contact of testte het positief op corona, dan moet uw kind in quarantaine. Het CLB zal dan onderzoeken of er maatregelen voor de klasgenootjes noodzakelijk zijn. Een tijdelijk (2 weken) aanscherpen van de maatregelen behoort dan eveneens tot de mogelijkheden.

 

Wat leren de leerlingen? En hoe gaan we hen opvolgen?

De lessen gaan normaal door. Er wordt extra geïnvesteerd in zorg-ondersteuning.
De zwemlessen gaan corona-proof door : dit betekent kortere zwembeurten.

 

Hoe kun jij als ouder helpen ?

• Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.

• Kom niet op het terrein van de school als dat niet noodzakelijk is (en zeker niet op 1 september) : niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.

• Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.

• Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.

• Wil je praten met iemand van het schoolteam? Dat kan maar maak een afspraak via de schoolagenda, via telefoon of via mail.

Heb je een afspraak, dan draag je een mondmasker gedurende de ganse tijd dat je op school bent.

 

Wat met de info-avond van 6 september ?

De gemeenschappelijk info in de zaal met alle leerkrachten en het oudercomité kan niet doorgaan. We zullen tegen dan een filmpje posten op de website met de informatie.

Het gedeelte van de info-avond in de klas met de leerkracht van uw kind gaat WEL door, zij het in aangepaste vorm. U wordt hierover later verder geïnformeerd.

We vragen u hierbij eveneens om een neus-mondmasker te dragen (ook bij het zitten in de klas) en bij verplaatsingen doorheen de school afstand te houden en de handen te wassen of te desinfecteren alvorens de klas binnen te gaan.

 

Meer info ?

Maakt u zich ondanks alle voorzorgen toch nog zorgen, dan neemt u contact op met de directie of het zorgteam (juf Annick en juf Gwen).

 

We rekenen op uw medewerking om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen. We moeten ook op uw begrip beroep doen als deze schikkingen niet helemaal beantwoorden aan uw persoonlijke noden.

 

Met vriendelijke groeten,

Geert Monsaert
Directeur GBS Denderleeuw

Zomervakantie

01-07-2021 12:24

Wij zijn bereikbaar in juli en augustus :
directie (directie.gbsdenderleeuw@gmail.com of 0474/32.09.34):
tot en met 9 juli
van 16 tot 20 augustus (enkel voormiddag)
vanaf 23 augustus

secretariaat (gemeenteschooliddergem@telenet.be of 053/66.72.47) :
op 1 en 2 juli (enkel namiddag)
en vanaf 23 augustus

Scholen sluiten in de week voor de paasvakantie

25-03-2021 13:40

Beste ouders,
U vernam ongetwijfeld al via de media dat de lagere scholen de week voor de paasvakantie (29 maart - 2 april) gesloten moeten blijven. Er is géén afstandsonderwijs.
Ook kleuters worden sterk afgeraden om naar school te komen.
Wij voorzien wel noodopvang voor ouders die niet van thuis kunnen werken en geen vrij kunnen nemen.
Via het formulier onder deze link kunt u inschrijven voor de noodopvang. Doe dat liefst nog vandaag (en minimaal 48u vooraf) in zodat wij alles veilig kunnen organiseren. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2BAdoJBniHQL6KwPmUTWHyAFmPorunv56oIisMJiehJV7QQ/viewform?usp=sf_link

U dient ons als u inschrijft ook nog een attest van uw werkgever te bezorgen. Onder deze link vindt u een model indien nodig.
https://denderleeuw.be/sites/default/files/2021-03/Attest_aanvraag_noodopvang_kinderen-12_vakantieopvang.pdf

Bijkomende maatregelen tot aan de paasvakantie

22-03-2021 16:06

Beste ouder,

 

De ministers van onderwijs besloten tot extra maatregelen om de corona-besmettingen op scholen te beperken.

 

Klasbubbels

Alle activiteiten, binnen en buiten de school, gebeuren in de klasbubbel.
De lessen godsdienst / zedenleer die nu nog met de A en B klas samen doorgaan, worden hierdoor opgesplitst. Daardoor zal niet elke klas nog 3 uur per week kunnen krijgen.

 

Hoe de school binnenkomen / verlaten ?

Hier wijzigen we voorlopig niets.
Via de Leliestraat of Aststraat komt uw kind de school binnen.

Ophalen van de kleuters gebeurt via het kleine hekje aan de Hoogstraat, de andere kinderen verlaten de school via Leliestraat en Aststraat.
Ook de ingangsafspraken voor de opvang blijven momenteel onveranderd.

 

Hoe respecteren wij de contactbubbels ?

De klasgroep is ook de contactbubbel.
De verschillende klasgroepen hebben een aparte zone op de speelplaats. Deze zones worden zichtbaar gemaakt met afsluitingen en signalisatielint.

De kinderen krijgen een vaste plaats in hun klas toegewezen. In de klas mogen de leerlingen niet rondlopen.

’s Middags eten de leerlingen in de klas. Er worden geen warme maaltijden of soep aangeboden. Breng ook zeker je eigen drinkfles mee.

 

En op de schoolbus ?

De schoolbus stopt met rijden. U dient uw kind op een andere manier naar school te brengen. Denk daarbij ook aan mogelijkheden te voet, per fiets of step.

Alle uitstappen waarbij de schoolbus nodig is, worden eveneens opgeschort tot en met 2 april.

 

Wat met de leerkrachten ?

Onze leerkrachten blijven mondmaskers dragen. Als ze bij het lesgeven 1,5m afstand kunnen bewaren, mag dit afgezet worden. In de kleuterklas is het mondmasker niet verplicht, maar wij raden het onze kleuterleerkrachten wel aan.

Bij het verzorgen van kwetsures na valpartijen dragen we handschoenen en mondmasker.

 

En de mondmaskers voor kinderen ?

Onze leerlingen van 5 en 6 dragen verplicht een mondmasker, ook op de speelplaats. Alleen om te eten of te drinken en tijdens de sportlessen mag het afgezet worden.
Voor de andere leerlingen is het mondmasker niet verplicht, wel toegelaten.

 

Hoe volgen wij de regels over hygiëne op ?

De kinderen moeten meerdere keren per dag hun handen wassen. Dit blijft de belangrijkste beschermingsmaatregel. Daarvoor passeren zij na elke speeltijd langs de kraantjes waar ook zeep en papieren doekjes zijn voorzien.

We laten de deuren zoveel mogelijk openstaan om contact met deurklinken te vermijden. De klassen worden tijdens de speeltijd verlucht.
We vragen ook aan alle kinderen om zelf een eigen pennenzak mee te brengen : het is immers beter om geen pennen, potloden, scharen, kleurpotloden, gommen, … door te geven.

 

Wat met zieke kinderen ?

Zieke kinderen zijn niet welkom op school en zullen geweigerd worden.

Wordt uw kind tijdens de dag op school ziek, dan zullen wij u contacteren om het zo snel mogelijk op te halen. In tussentijd zal uw kind dan in een apart lokaal worden opgevangen.

 

Hoe kun jij als ouder helpen ?

• Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.

• Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.

• Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.

• Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.

• Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via mail.

 

Meer info ?

Maakt u zich ondanks alle voorzorgen toch nog zorgen, dan neemt u contact op met de directie of het zorgteam (juf Annick en juf Gwen).

Internet Safe & Fun

11-03-2021 09:42

Vandaag kregen onze leerlingen het lesprogramma omtrent veilig internetten.
Een vrijwilliger van de organisatie (bij ons was dat Jochen Baert) kwam langs op school om de kinderen via ludieke werkvormen alert te maken en te laten discussieren over wat veilig is en wat niet.

Voor meer info : https://internetsafeandfun.be/nl/home/

Beperking busvervoer

27-01-2021 18:06

Beste ouders,

Rondom ons nemen de besmettingen met het coronavirus weer toe. Op onze school blijven we voorlopig gespaard. Om het voor iedereen veilig te houden, bewaren we zo veel mogelijk onze klasbubbels. Op de schoolbus bij het halen en brengen van de kinderen is dit echter niet mogelijk.

Deze week ontvingen we vanuit het Agentschap Opgroeien een nieuwe richtlijn rond het busvervoer. Op basis hiervan paste onze buitenschoolse kinderopvang haar regels aan. Het schoolbestuur kiest er voor deze richtlijn ook grotendeels door te trekken voor het busvervoer van en naar onze school.

 

Concreet betekent dit dat het busvervoer voor en na school vanaf 1 februari zal geschorst worden voor de kinderen vanaf het 1ste leerjaar. Enkel kleuters worden dus nog opgehaald. We maken een uitzondering voor broers en zussen van kleuters. Zij mogen ook nog mee op de bus. Zo kunnen de bubbels op de bus zo goed mogelijk verzekerd worden.

 

We begrijpen dat dit voor sommigen onder u praktische problemen oplevert, maar deze maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van iedereen. Zo trachten we verdere besmettingen te voorkomen en de school voor iedereen open te houden.

We rekenen op uw begrip.

Met vriendelijke groeten,

Aanpassen geplande acties

20-11-2020 14:15

Beste ouders,

 

In november en december stonden een aantal acties op het programma. Door de corona-maatregelen wordt die planning in de war gestuurd.

- Truffelactie (november) : uitgesteld naar een nog te bepalen periode, er mogen momenteel geen afhaal- of bezorgacties doorgaan. 

- Kerstmarkt (11 december) : geannuleerd, kerstmarkten zijn nationaal tot januari verboden

- Goed-doel-actie / minikerstconcert (18 december) : acties die mensen samenbrengen worden door de veiligheidscel van de gemeente in deze fase van de pandemie voor alle scholen en verenigingen verboden.

- Oudercontactavond (16 december) : het oudercontact zal een digitale variant krijgen.

Hou het intussen allemaal zo gezond mogelijk en voor wie getroffen is, spoedig herstel gewenst.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>