Nieuws

Info-avond

08-09-2017 09:34

Op maandag 11 september houden we onze jaarlijkse info-vergadering. Om 19u00 verwachten we u in onze nieuwe zaal aan de Hoogstraat. Na een gemeenschappelijk deel volgt u de leerkracht van uw kind naar de klas. Daar krijgt u dan de klaswerking uitgelegd. Nadien verwachten we u terug in de zaal waar het oudercomité u trakteert op een drankje en waar u nog even kunt napraten. U komt toch ook ?

 

Nog enkele hindernissen - praktische weetjes

01-09-2017 17:46

De in- en uitgang Aststraat blijft nog even dicht omwille van het afwerken van oprit en parking. Ook moeten nog hekken geplaatst worden. Zolang blijft deze uitgang afgesloten met Heras-hekkens en dus onbruikbaar. We hopen hem snel in dienst te nemen. Op verschillende percelen werd er nieuw gras gezaaid. Daarom kunnen de kinderen de komende weken deze stukken niet betreden, om zo het jonge gras de kans te geven op te schieten. De container-leraarskamer wordt volgende week verplaatst zodat de speelplaats nog ruimer wordt. De speelzones werden nu opgedeeld : kleuterspeelplaats voor gele, blauwe, paarse en rode klas, de 'oude' speelplaats voor groene klas, 1ste en 2de leerjaar, de nieuwe speelplaats voor 3, 4, 5 en 6. Om beurten kunnen de klassen voetballen onder het afdak. 's Middags passen al onze leerlingen in de nieuwe refter in één enkele beurt ! Alle kinderen kunnen daardoor om 12u15 eten en nadien nog 45 minuten spelen. We testten deze middag uit en alles verliep behoorlijk vlot. Ook het geluid viel enorm mee (was zelfs stiller dan in de kleine refters vroeger), mede dankzij de akoestische kwaliteiten van de nieuwe ruimte (en de plafondtegels).

Frisse start

01-09-2017 10:42

We zijn er deze ochtend goed ingevlogen. De kinderen konden nauwelijks wachten om de nieuwe speelplaats te betreden. DE ah's en oh's waren niet van de lucht. De leerlingen van 3, 4A, 5 en 6 waanden zich de koning te rijk in hun nieuwe klassen en allemaal keken ze deze keer reikhalzend uit naar de eerste middag in de nieuwe refter.

Ook de ouders waren deze morgen welkom op de speelplaats en kwamen nieuwsgierig rondneuzen. Met een kopje koffie konden ze de eerste bevindingen uitwisselen met elkaar. Fijn dat jullie zo talrijk aanwezig waren.

 

Parkeren op Hof ten Henne

31-08-2017 17:58

Omwille van verzekeringsredenen is het niet langer toegelaten om de binnenkoer van Hof ten Henne als parking of drop-off-zone te gebruiken. Enkel winkelende klanten zijn er nog toegelaten. We danken Stefaan en Leen voor de geboden mogelijkheid de vorige jaren. We hopen ook op uw begrip en vragen u iets verder te parkeren (Kaatsplein - Hoogstraat - Kerkhof - ...). Over enkele dagen gaat de personeelsparking in gebruik waardoor er in de belendende straten van de school meer ruimte zal zijn. Parkeergelegenheid voor alle ouders voorzien is voor geen enkele school haalbaar.

Vakantiegroet - blik op volgend schooljaar

03-07-2017 12:02

Beste ouders,

De vakantie staat weer voor de deur. Na een jaar hard werken hebben uw kleine spruiten dit zeker en vast verdiend. In dit laatste trimester hebben sommige klassen kunnen genieten van schoolreizen en sportdagen, toch ook een beetje vakantiesfeer. Het vierde leerjaar trok een weekje op bosklas naar Maaseik.
In het leven van onze 6- en 12-jarigen passeerde ook alweer een mijlpaal : communie en lentefeest zijn momenten in hun jonge leven waar ze een grote stap zetten in hun opgroeien. Reden om te feesten was dat. Net zoals onze school ook flink zelf feestte : het schoolfeest was een enorm succes, met massa’s blije gezichtjes. Zelfs de zon was van de partij om een heus zomers gevoel te geven.

Eens de toetsen achter de rug zijn is het echt tijd om te ontspannen. Ook wijzelf zullen de vakantie goed kunnen gebruiken. Om te ontspannen, maar ook om te klussen op school zodat we 1 september weer goed kunnen starten. Dit jaar is het een verhuisdag naar het nieuwe gebouw : wenst u mee te helpen, op zaterdag 19 augustus zijn wij paraat. We kunnen zeker nog helpende handen gebruiken.

We wensen onze schoolverlaters uit het zesde leerjaar ook enorm veel succes toe. Zij geven ons naar jaarlijkse traditie een fijne afscheidsavond met leuke optredens, het oudercomité is paraat voor de receptie. Na 10 jaar herinneringen, kennis en vaardigheden opbouwen zijn ze helemaal klaar om naar ‘de grote school’ te gaan, vol nieuwe uitdagingen. Veel succes ! Het ga jullie goed.

 

Een blik op volgend jaar …

Reikhalzend kijken heel wat van jullie wellicht al uit naar het komende schooljaar.

Een aantal afspraken worden volgend schooljaar wat aangepast en zullen strikter worden toegepast. Zo zal het bestelformuliertje voor maaltijden en drankjes bindend zijn. Zo kunnen we vlotter onze bestellingen doorgeven, omdat we afgelopen schooljaar al vaker problemen hadden hierbij. Bij ziekte of andere afwezigheid dient u voor 9u00 uw bestelde maaltijd af te zeggen via een telefoontje naar het secretariaat. Laat u dit na, dan wordt de maaltijd besteld en aangerekend.
Als school hebben wij de taak om kinderen te leren letten op gezonde voeding. Berichten in de media omtrent het hoge suikerverbruik van de Vlaamse jeugd zullen u zeker niet ontgaan zijn. Daarom schrappen wij de verdeling van de fruitsapjes. Het zelf meebrengen van sapjes blijft niet toegelaten. Brengt uw kind deze zaken toch mee, dan gaat het onherroepelijk terug mee naar huis en kan uw kind water van de kraan krijgen.
We trekken volgend schooljaar het nieuwe gebouw in met klassen 3, 4A, 5 en 6. Ook ’s middags kunnen we dan gebruik maken van onze nieuwe refter. We krijgen er ook dik 500m² speelplaats bij waardoor we de speelruimtes zullen opdelen naar klassen en gebruik.

De opvang startte dit jaar met een nieuw betalings- en registratiesysteem. Dat kende bij de opstart nog wat kinderziektes. Er werd rekening gehouden met uw verzuchtingen en er wordt naar volgend jaar toe wat aangepast. Zo mag u van de kaart van uw kind een kopie maken en deze zelf bijhouden (handig bij verlies of het uitchecken), wordt er een marge gecreëerd en zal de betaling wekelijks van uw elektronische portemonnee afgehouden worden voor een beter overzicht. Dat overzicht van aangerekende uren zal voortaan makkelijker raadpleegbaar zijn.

De klasorganisatie ziet in 2017-2018 als volgt uit :
De instapklas blijft onder de hoede van juf Nancy en juf Liesbeth neemt weer de 1ste kleuterklas voor haar rekening. We richten 2 2de kleuterklassen in begeleid door juf Mieke en meester Bob. De 3de kleuterklas blijft in handen van juf Ann.
In het lager neemt juf Silke weer het 1ste leerjaar. Zij zal in de klas 12u ondersteund worden. Juf Ann blijft in het 2de leerjaar, de kinderen van het 3de leerjaar genieten van de zorgen van juf Sarah. Er zullen volgend schooljaar 2 4de leerjaren zijn : eentje bij meester Mattias en eentje bij juf Carlin. In 5 en 6 blijven respectievelijk juf Els en meester Evert de scepter zwaaien.  Juf Annelies neemt volgend jaar een ondersteunende opdracht op.

Ik hoop u zo voldoende informatie te hebben gegeven en uw kind te kunnen laten uitkijken naar volgend schooljaar. 

ntussen een zeer fijne vakantie gewenst !

Einde schooljaar

26-06-2017 15:49

Op 30 juni eindigen de lessen om 12u15.
Er is géén naschoolse opvang !

Zomerrapport

12-06-2017 16:29

Vandaag kreeg u het zomerrapport al mee. Dit rapport gaat over de gewone toetsen en het dagelijks werk. We geven dit vlak voor de start van de eindtoetsen mee. Zo kunt u beter zien waar een beetje extra oefenen voor de eindtoets welkom zou zijn.

Op 26 juni is er oudercontact. U krijgt daar een inschrijfbriefje voor mee. Op dat moment krijgt u ook het rapport over de eindtoetsen en een jaaroverzicht. U kunt op het oudercontact de resultaten van al deze rapporten bespreken.

Om het wachten aangenamer te maken trakteert het oudercomité u op een drankje in de inkomzaal.

Ingang Aststraat gesloten

12-06-2017 16:28
In- en uitgang Aststraat wordt afgesloten vanaf 12 juni (tot einde schooljaar) wegens werken aan de nieuwe speelplaats.
Om veiligheidsredenen kunnen er geen kinderen tussen de werfwagens worden toegelaten.
Alle kinderen die via de Aststraat komen, dienen gebruik te maken van de Leliestraat of de Hoogstraat.
Komt uw kind met de fiets, dan moet hij / zij de voetgangersrijen laten voorgaan. Daardoor kan het zijn dat hij / zij pas 5 minuutjes later kan vetrekken op school.

Schoolnaam kiezen ...

10-06-2017 16:45

Er kwamen 213 geldige stembiljetten terug binnen. Daarvan kozen 98 stemmers voor :

De T O V E R L E L I E.

We kregen op de eerste oproep al leuke logo-ideetjes, maar als u nog zit te broeden op een goed idee, stuur het ons zeker door.

Interlevensbeschouwelijke competenties

08-06-2017 16:33

Sinds kort schrijft het leerplan gezamelijke activiteiten voor binnen de vakken levensbeschouwing. De verschillende godsdiensten en zedenleer werken dan samen om elkaars eigenheid en overtuiging te leren kennen en te begrijpen. In het kader van deze activiteiten organiseren onze leerkrachten - juf Bea, juf An, juf Margriet en meester Zubeyir - een reeks uitstappen voor alle leerlingen van de derde graad en dit in de maand juni. Ze bezoeken een katholieke kerk, een protestantse kerk, een moskee en het huis van de mens (vrijzinnig). Dit is ons antwoord op extremisme en onverdraagzaamheid, want alleen door begrip van elkaar bouwen we aan een mooiere wereld. Heeft u inhoudelijke vragen over dit initiatief, contacteer gerust de leerkracht godsdienst of zedenleer van uw kind. Zij leggen het u graag haarfijn uit.

<< 10 | 11 | 12 | 13 | 14 >>