Nieuws

Ook noodopvang op 12 en 13 nov

03-11-2020 17:43

De Puzzel voorziet noodopvang  op 9 en 10/11 in 3 opvanglocaties (Ravottersbos, Wellenestje en Kikkerland).

Aangezien de regering beslist heeft om de vakantie te verlengen tot en met 13 november zullen deze opvanglocaties ook voor deze 2 extra dagen (12 en 13 november) noodopvang organiseren.

Ouders worden hierover via mail geïnformeerd.  Inschrijvingen starten vanaf 4/11 om 10u.

Herfstvakantie verlengd met 2 dagen

26-10-2020 16:09

Beste ouders,

Zoals u hebben ook wij vernomen in de media dat de minister heeft beslist dat de herfstvakantie wordt verlengd tot 11 november.
Dit veroorzaakt mogelijk bij u heel wat praktische problemen.
De BKO kan u daarbij helpen :

 

Noodopvang in de herfstvakantie ...
Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om, in de geest van de nationale Covid-19 maatregelen, de contacten tussen mensen zoveel mogelijk te beperken. Het reguliere aanbod kinderopvang in de herfstvakantie werd daarom omgezet in noodkinderopvang en dit voor de periode 3/11-6/11 en 9/11-10/11.
Indien u geen alternatieve opvang voor uw kinderen heeft, kan u zich op basis van een werkgeversattest opnieuw inschrijven via Recreatex voor kinderopvang herfstvakantie. Dit geldt ook voor de twee bijkomende dagen 9 en 10 november. Het attest is terug te vinden via www.denderleeuw.be/attestnoodopvang. Een ingevuld exemplaar kan u doorsturen naar buitenschoolseopvang@denderleeuw.be.
Opgelet: Wilt u zich inschrijven voor dinsdag 3 november? Dan ontvangen we je attest graag ten laatste vrijdagmiddag om 13 uur.
Inschrijvingen voor de andere dagen kan, samen met het bezorgen van het attest, tot dinsdag 3 november 10 uur.
Indien u nog vragen hebt kan je ons steeds contacteren op ons nummer 053/641 470
Het BKO-team”

 

Opschalen naar code ORANJE van 26/10

21-10-2020 14:31

 

Beste ouder,

 

Op maandag 26 oktober schakelen wij over naar pandemie-scenario ORANJE.
We nemen de hierbij noodzakelijke extra veiligheidsmaatregelen. Een aantal van deze maatregelen pasten wij al toe in fase geel.

 

Voor wie en wanneer ?

Alle leerlingen starten om 8u35 (poort open om 8u20) volgens de normale schoolregeling, dus tot 15u30, op woensdag tot 12u15.
Alle groepen starten en eindigen op hetzelfde uur.

 

Hoe de school binnenkomen / verlaten ?

De gebruikelijke schooltoegangen langs het hek aan de Aststraat en de voordeur in de Leliestraat zijn de enige toegangen.
Als volwassene draagt u daarbij VERPLICHT een neus-mondmasker en houdt u 1,5m afstand t.o.v. andere gezinnen.

 

We vragen onze ouders om de speelplaatsen en lokalen niet te betreden om drukte te voorkomen. Eén ouder per instapper wordt indien gewenst wel toegelaten.

 

De kleuters verlaten de school via het kleine hekje aan de Hoogstraat (en dus tijdens deze fase niet meer langs de Leliestraat).
De leerlingen van het lager gaan in rijen buiten langs de Aststraat, Leliestraat en Hoogstraat zoals voorheen. Bij het opwachten van uw kind vragen we de afstand te respecteren en een neus-mondmasker te dragen.

 

Hoe respecteren wij de afstandsregel en de contactbubbels ?

In code ORANJE is de school de contactbubbel voor de leerlingen. Afstand houden of een mondmasker dragen moeten zij niet.
In de refter zetten we de leerlingen in klasgroep. We starten opnieuw met warme maaltijd en soep op 9 november. Een inschrijfbriefje kreeg u al mee.

 

En de schoolbus ?

De schoolbus rijdt op normaal voor wie zich regulier opgegeven heeft. Uitzonderingen meldt u telefonisch aan de busbegeleiding op het nummer 0477 599 689.
Onze leerlingen moeten hier geen masker dragen of afstand houden.
Buschauffeur en busbegeleidster zullen wel een mondmasker dragen.

 

Wat met de leerkrachten ?

Elke klasleerkracht staat voor zijn eigen klasgroep.

Onze leerkrachten zullen mondmaskers dragen indien de afstand van 1,5m niet kan gerespecteerd worden. In de kleuterklas is dit mondmasker niet verplicht.
Op de speelplaats trachten zij eveneens de afstand te bewaren.

Bij het verzorgen van kwetsures na valpartijen dragen we handschoenen en mondmasker.

Als leerkrachten afwezig moeten blijven, wegens ziekte of in quarantaine, dan trachten wij intern een vervangleerkracht voor de klas te brengen. Als er te veel leerkrachten tegelijk afwezig zijn, kan het schoolbestuur tot een tijdelijke sluiting van een of meerdere klassen overgaan.

 

Hoe volgen wij de regels over hygiëne op ?

De kinderen moeten meerdere keren per dag hun handen wassen. Dit blijft de belangrijkste beschermingsmaatregel. Daarvoor passeren zij via een vaste route langs de kraantjes waar ook zeep en papieren doekjes zijn voorzien. Dat dit extra tijd vraagt is evident.
Als ze in de klas niezen of hoesten, moeten zij in de klas hun handen wassen.

We laten de deuren zoveel mogelijk openstaan om contact met deurklinken te vermijden.
De poetsploeg reinigt meerdere keren per dag toiletten, de gebruikte klassen worden 2x per week met water en zeep gepoetst.
 

Wat met zieke kinderen ?

Zieke kinderen zijn niet welkom op school en zullen geweigerd worden.

Wordt uw kind ziek tijdens de dag op school, dan zullen wij u contacteren om het zo snel mogelijk op te halen. In tussentijd zal uw kind dan in een apart lokaal worden opgevangen.

 

Wat leren de leerlingen? En hoe gaan we hen opvolgen?

De lessen gaan normaal door. Ook de lessen godsdienst/zedenleer blijven plaatsvinden zoals normaal. De sportlessen kunnen zowel indoor als outdoor (op het schoolterrein) blijven plaatsvinden.

 

Gaan we nog buiten de school ?

Neen, de uitstappen worden in fase ORANJE geschrapt. Alleen zwemlessen blijven (corona-proof) doorgaan, dus met kortere zwembeurten en minder capaciteit in het zwembad.

 

Mogen externen de school betreden ?

Alleen essentiële derden mogen de school nog betreden. Wie dit zijn wordt wettelijk bepaald en kan door de school ook binnen eenzelfde pandemiefase worden aangepast naar gelang de noodzaak.

Is uw kind iets vergeten (wat zelden gebeurt) en brengt u het na, betreed dan de school niet maar bel aan en wacht tot iemand de spullen komt aannemen.

 

Hoe kun jij als ouder helpen ?

Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.

• Kom niet op het terrein van de school als dat niet noodzakelijk is (en zeker niet op 1 september) : niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.

• Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.

Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.

• Wil je praten met iemand van het schoolteam? Dat kan maar na afspraak via de schoolagenda, via telefoon of via mail.

 

Wat met de info-avonden en oudercontacten ?

Deze momenten zullen allemaal digitaal georganiseerd worden, zolang fase ORANJE loopt.

Ouders van nieuwe instappertjes kunnen na afspraak langskomen voor een kennismaking buiten de schooluren. We ontvangen 1 gezin per moment, met respect voor afstand en dragen een mondmasker.

 

Meer info ?

Maakt u zich ondanks alle voorzorgen toch nog zorgen, dan neemt u contact op met de directie of het zorgteam (juf Annick en juf Gwen).

 

We rekenen op uw medewerking om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen. We moeten ook op uw begrip beroep doen als deze schikkingen niet helemaal beantwoorden aan uw persoonlijke noden.

Strengere regels vanaf 9 oktober

09-10-2020 09:32

Beste ouders,

De veiligheidscel van de gemeente vraagt ons u te informeren /

 

Vanaf 9 oktober zullen er strengere regels van kracht zijn om de verspreiding van het coronavirus af te remmen:

 

 • Je mag vanaf dan nog met maximaal 3 personen nauw contact hebben, bovenop je huisgenoten.
 • Bij je thuis mag je maximaal 4 personen uitnodigen. Je moet ook afstand bewaren of een mondmasker dragen, tenzij die personen tot je 3 nauwe contacten behoren.
 • Samenkomen op straat mag met maximaal 4 personen in totaal.
 • Cafés moeten om 23 uur de deuren sluiten. Je mag nog met maximaal 4 personen aan een tafel zitten. Voor restaurants verandert er niks.

Het strikt opvolgen van deze maatregelen is absoluut noodzakelijk om onze gezondheidszorg te beschermen, scholen maximaal open te houden en onze ouderen en kwetsbaren te beschermen. Volgt men deze maatregelen niet dan zullen nog strengere maatregelen noodzakelijk zijn. Het opvolgen van de maatregelen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Deze maatregelen gelden voor het hele grondgebied vanaf vrijdag 9 oktober tot en met 9 november, waarna ze zullen worden geëvalueerd.

Meer info: www.info-coronavirus.be/nl/ - www.denderleeuw.be/corona

corona-alert

 

De Coronalert app is het nieuwe instrument in de strijd tegen COVID-19: een gratis en eenvoudig te gebruiken mobiele app om samen corona te verslaan. De app waarschuwt je als je in nauw contact bent geweest met iemand die besmet is met het virus. Ook voor contacten die je niet persoonlijk kent. De app draagt zo bij tot een snellere, krachtige contactopsporing.

 

Hoe werkt coronalert?

De app registreert via Bluetooth wanneer je met anderen in contact komt, op minder dan 1,5 meter en langer dan 15 minuten. Bijvoorbeeld wanneer je op de trein, bus of op café naast iemand zit.

 

Dankzij de app krijg je automatisch een waarschuwing als je in contact kwam met een besmette persoon. Tenminste als die andere persoon ook de app gebruikte toen jullie in contact kwamen. Bovendien gebeurt dat anoniem. Je weet niet wie de besmette persoon is en waar of wanneer er contact was, maar wel dat er een risico op besmetting is.

 

Testresultaat

Laat je een coronatest afnemen (omdat je symptomen hebt, op reis was in een rode zone, of in contact was met een besmet persoon)? Dan kun je het resultaat direct in de app ontvangen. Zo ben je meteen op de hoogte en kan je sneller voorzorgen nemen om anderen te beschermen als je test positief is. Laat bij het voorschrijven de test de code van je app registeren, of voer zelf de testcode in die je kreeg van je arts.

 

 

Hoe gebruik je de app?

 

 1. Download de app gratis via je gebruikelijke app store.
 2. Installeer de app en geef je toestemming om Bleutooth te gebruiken. Zet je Bluetooth niet uit!
 3. Check regelmatig je meldingen; zo bescherm je jezelf en de anderen.

 

Voor meer info, surf naar https://coronalert.be/nl/.

 

Tovenaarsfeest

29-09-2020 17:22

Beste ouders,

Wegens de huidige Corona-maatregelen kunnen wij ons jaarlijkse ‘Pannenkoekenfeest en Tovenaarstocht’ niet op dezelfde manier laten doorgaan.

Wij zullen wel pannenkoeken bakken en verkopen, maar via een afhaalsysteem op zondag 25 oktober (u krijgt hierover later nog een brief met meer informatie).

Onze ‘Tovenaarstocht’ zal dit jaar een vrije wandelzoektocht zijn. U krijgt - na het invullen van onderstaande strook- een wandelzoekkaart met daarop de te volgen route. Onderweg zal u goed moeten uitkijken om de vragen op het zoekformulier te kunnen beantwoorden.
Het ingevulde zoekformulier mag u na de wandeltocht in de schoolbrievenbus deponeren. We belonen 2 winnaars met een leuke prijs.
De wandeling mag u maken wanneer u wil, dit kan zowel op zaterdag 24 als op zondag 25 oktober.

Met vriendelijke groeten,

Directie en leerkrachten ‘De Toverlelie’

CLB-informatie omtrent corona

11-09-2020 15:12

Wat gebeurt er wanneer COVID-19 opduikt in de school? Wie mag wel en niet naar school?

Bij de start van het nieuwe schooljaar willen wij u hier graag over informeren.

De richtlijnen van de overheid worden regelmatig bijgestuurd. Bij wijzigingen houden we u hiervan op de hoogte.

1.Wanneer mag een kind WEL of NIET naar school?

Uw kind kan NIET naar school met de volgende klachten:

 • Koorts (38° en hoger) tenzij de oorzaak van de koorts gekend is (bijvoorbeeld na vaccinatie)
 • Hoesten of problemen met de ademhaling. Gekende klachten (bijv een kind met astma) tellen niet mee, tenzij de klachten plots verergeren
 • Verkoudheid EN andere klachten (spierpijn, erge vermoeidheid, keelpijn, hoofpijn, geen eetlust)
 • Niet meer goed kunnen ruiken of proeven

Uw kind kan WEL naar school met volgende klachten:

 • Verkoudheid ZONDER andere klachten = snot in/uit de neus (kleur maakt niet uit) eventueel met wat niezen of een kuchje
 • Uw kind heeft astma en is onder controle met medicatie
 • Uw kind heeft vaak neusloop door allergie

2.Mijn kind of iemand binnen mijn gezin is besmet.

Indien iemand binnen uw gezin positief getest is op COVID-19, verwittig dan altijd de directeur van de school. De directeur zal vervolgens contact opnemen met de CLB arts.

 

3.Wat als de covid-19 besmetting bevestigd wordt?

Maatregelen voor de besmette leerling/leerkracht:

Een leerling/leerkracht die positief test op COVID-19 zal 7 dagen (te tellen vanaf de eerste dag van de symptomen of vanaf de dag van de test indien er geen symptomen zijn) in quarantaine geplaatst worden door de behandelende arts. De huisarts zal een ziekteattest of een quarantaineattest schrijven.

De leerling/leerkracht mag na die 7 dagen terug naar school indien die al 3 dagen koortsvrij is en de andere klachten fel afgenomen zijn.

 

Maatregelen voor de andere leerlingen (de contacten):

Het CLB doet de contacttracing op school.
Een contact is iemand die in contact kwam met de besmette persoon vanaf 2 dagen voor de klachten of de test tot 7 dagen nadien. Er zijn twee soorten risico-contacten:

Hoog risico contacten:

Laag risico contact:

Moeten 14 dagen in thuisquarantaine

Mogen naar school blijven komen

Moeten zich laten testen

Worden niet getest

Worden persoonlijk gecontacteerd door het CLB

Worden schriftelijk geïnformeerd (via brief of  mail)

 

 • Alle kleuters zijn laag risico contacten, tenzij:
  • De kleuterleerkracht de mogelijke besmettingsbron is (volwassenen zijn besmettelijker dan kleuters en een kleuterleerkracht kan onmogelijk 1,5 m afstand bewaren tot de kleuters)
  • Er een 2e bevestigd geval van COVID-19 in die klas is, binnen de 14 dagen.
 • Alle leerlingen van de lagere school zijn laag risico contacten, tenzij:
  • De leerkracht de bron is EN die langer dan 15 minuten contact had met leerlingen op een afstand van minder dan 1,5 m.
    

4.Wat met kinderen van ouders die positief testen?

Het contactonderzoek bij kinderen van ouders die positief testen, gebeurt door de contactopspoorders (het callcenter) en niet door het CLB.  De huisarts plaatst de ouders en de kinderen in quarantaine. De kinderen blijven minstens 14 dagen thuis en zijn gewettigd afwezig. Niet zieke kinderen die leerplichtig zijn en in quarantaine geplaatst worden, ontvangen van het callcenter of de huisarts een quarantaineattest. De leerling mag op dat moment uiteraard afstandsonderwijs volgen, maar mag niet naar school.

Leerlingen van het lager onderwijs van wie de ouders of een huisgenoot positief testte, worden zelf ook getest:

 • Bij een negatief testresultaat blijft het kind 14 dagen in quarantaine na het laatste nauwe contact.
 • Bij een positief testresultaat blijft het kind 7 dagen in thuisisolatie.

 

5.Bij twijfel

CLB arts via tel. 053 60 32 80 of artsen@clbaalst.be

Meer info: : www.info-coronavirus.be  ) 0800 14689 * info-coronavirus@health.fgov.be

Info-avond 7 september

02-09-2020 12:52

Beste ouders,

De info-avond gaat niet als gewoonlijk door, maar we ontvangen u in kleine groepjes in de klas van uw kind.
De leerkracht zal u via agenda / briefje het moment bevestigen.
Op onderstaand schema vindt u de geplande tijdstippen. Gelieve de passende ingang te gebruiken.

 

Ma 7 sep

 

 

Do 10 sep

18u00

IddGeel

Idd5

Ingang Hoogstraat 

Ingang NieuwBouw

 

 

18u15

Idd2A

IddBlauw

Idd3A

Ingang Leliestraat

Ingang Hoogstraat

Ingang NieuwBouw

 

 

18u30

IddGroen

Idd1A

Idd6

Ingang Hoogstraat

Ingang Leliestraat

Ingang NieuwBouw

 

 

18u45

Idd2B

IddRood

Idd4

Ingang Aststraat

Ingang Leliestraat

Ingang NieuwBouw

 

 

19u00

Idd3B
Idd1B

Idd5

Ingang Aststraat

Ingang Leliestraat

Ingang NieuwBouw

 

IddPaars via ingang Leliestraat

19u15

Idd2A

IddBlauw

Idd3A

Ingang Leliestraat

Ingang Hoogstraat

Ingang NieuwBouw

 

 

19u30

IddGroen

Idd1A

Idd6

Ingang Hoogstraat

Ingang Leliestraat

Ingang Hoogstraat

 

 

19u45

Idd2B

IddRood

Idd4

Ingang Aststraat

Ingang Leliestraat

Ingang NieuwBouw

 

 

20u00

Idd3B

Idd1B

Ingang Aststraat

Ingang Leliestraat

 

IddPaars via ingang Leliestraat

 

Start op 1 september

28-08-2020 17:50

 

Beste ouder,

 

Op dinsdag 1 september zijn alle leerlingen weer van harte welkom op school. We starten in pandemie-scenario GEEL.
We nemen de hierbij noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.

De jaarlijkse verwelkoming met koffie en koekjes gaat dit jaar jammer genoeg NIET door. We mogen geen drankjes of voeding aanbieden en kunnen de afstandsregels niet garanderen bij zo een evenement.

Als het pandemie-scenario naar een andere kleur gaat, dan zullen we u langs deze weg weer informeren over de extra maatregelen die daarbij geëist worden.

 

Voor wie en wanneer ?

Alle leerlingen starten om 8u35 (poorten open om 8u20) volgens de normale schoolregeling, dus tot 15u30.

Alle groepen starten en eindigen op hetzelfde uur.

 

Wat op woensdag ?

Op woensdag is er school van 8u35 tot 12u15.

 

Hoe de school binnenkomen / verlaten ?

De gebruikelijke schooltoegangen langs het hek aan de Aststraat en de voordeur in de Leliestraat zijn de enige toegangen. Aan de ingangen wordt een circulatierichting aangegeven met een dranghek.
Als volwassene draagt u daarbij VERPLICHT een neus-mondmasker en houdt u 1,5m afstand t.o.v. andere gezinnen.

 

We vragen onze ouders om de speelplaatsen en lokalen niet te betreden om drukte te voorkomen. Eén ouder per instapper wordt indien gewenst wel toegelaten.

 

De kleuters verlaten de school ook via de Leliestraat, de leerlingen van het lager gaan in rijen buiten langs de Aststraat, Leliestraat en Hoogstraat zoals voorheen. Bij het opwachten van uw kind vragen we de afstand te respecteren en een neus-mondmasker te dragen.

 

 

Hoe respecteren wij de afstandsregel en de contactbubbels ?

In code GEEL is de school de contactbubbel voor de leerlingen. Afstand houden of een mondmasker dragen moeten zij niet.
In de refter zetten we de leerlingen wel in klasbubbels. Er worden voorlopig geen warme maaltijden of soep aangeboden (alvast niet tot 1 november).

 

En op de schoolbus ?

De schoolbus rijdt op normaal voor wie zich regulier opgegeven heeft. Uitzonderingen meldt u telefonisch aan de busbegeleidster op het nummer 0477 599 689.
Onze leerlingen moeten hier geen masker dragen of afstand houden.
Buschauffeur en busbegeleidster zullen wel een mondmasker dragen.

 

Wat de met de leerkrachten ?

Elke klasleerkracht staat voor zijn eigen klasgroep.

Onze leerkrachten zullen mondmaskers dragen - bij het lesgeven vervangen ze dit door een spatmasker - indien de afstand van 1,5m niet kan gerespecteerd worden. In de kleuterklas is dit mondmasker niet verplicht.
Op de speelplaats trachten zij eveneens de afstand te bewaren.

Bij het verzorgen van kwetsures na valpartijen dragen we handschoenen en mondmasker.

 

Hoe volgen wij de regels over hygiëne op ?

De kinderen moeten meerdere keren per dag hun handen wassen. Dit blijft de belangrijkste beschermingsmaatregel. Daarvoor passeren zij via een vaste route langs de kraantjes waar ook zeep en papieren doekjes zijn voorzien. Dat dit extra tijd vraagt is evident.
Als ze in de klas niezen of hoesten, moeten zij in de klas hun handen wassen.

We laten de deuren zoveel mogelijk openstaan om contact met deurklinken te vermijden.
De poetsploeg reinigt meerdere keren per dag toiletten, de gebruikte klassen worden 2x per week met water en zeep gepoetst.
 

Wat met zieke kinderen ?

Zieke kinderen zijn niet welkom op school en zullen geweigerd worden.

Wordt uw kind ziek tijdens de dag op school, dan zullen wij u contacteren om het zo snel mogelijk op te halen. In tussentijd zal uw kind dan in een apart lokaal worden opgevangen.

 

Wat leren de leerlingen? En hoe gaan we hen opvolgen?

De lessen gaan normaal door. In het begin van het schooljaar wordt extra gepeild naar eventueel opgelopen achterstand.
De zwemlessen gaan corona-proof door : dit betekent kortere zwembeurten en minder capaciteit in het zwembad. Daardoor kunnen sommige klassen van 4de, 5de of 6de leerjaar niet of minder vaak aan bod komen.

 

 

Hoe kun jij als ouder helpen ?

• Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.

• Kom niet op het terrein van de school als dat niet noodzakelijk is (en zeker niet op 1 september) : niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.

• Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.

• Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.

• Wil je praten met iemand van het schoolteam? Dat kan maar maak bij voorkeur een afspraak via de schoolagenda, via telefoon of via mail.

 

Wat met de info-avond van 7 september ?

De gemeenschappelijke info in de zaal met alle leerkrachten en het oudercomité kan niet doorgaan. We zullen tegen dan een filmpje posten op de website met de informatie.

Het gedeelte van de info-avond in de klas met de leerkracht van uw kind gaat WEL door, zij het in aangepaste vorm. De leerkracht voorziet 2 momenten zodat telkens de helft van de klas kan komen. We vragen om slechts 1 ouder per gezin af te vaardigen.

U krijgt van de leerkracht van uw kind een bericht wanneer dit voor zijn/haar klas doorgaat.

We vragen hier eveneens om een neus-mondmasker te dragen bij verplaatsingen doorheen de school, afstand te houden (ook bij het zitten in de klas) en de handen te wassen of te desinfecteren alvorens de klas binnen te gaan.

 

Meer info ?

Maakt u zich ondanks alle voorzorgen toch nog zorgen, dan neemt u contact op met de directie of het zorgteam (juf Annick en juf Gwen).

 

We rekenen op uw medewerking om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen. We moeten ook op uw begrip beroep doen als deze schikkingen niet helemaal beantwoorden aan uw persoonlijke noden.

 

Met vriendelijke groeten,

Geert Monsaert
Directeur GBS Denderleeuw

Herstart op 1 september

25-08-2020 13:37

Herstart van de school op 1 september

U vraagt zich wellicht enkele praktische zaken af omtrent de heropstart van de school.
Binnenkort (uiterlijk vrijdag 28/08) publiceren we op onze site en op onze facebookpagina alle nodige concrete richtlijnen.
In fase GEEL zal de werking van de school heel dicht aansluiten bij een normaal verloop.
Het onthaal van alle ouders op het schoolterrein met koffie door het oudercomité kan echter NIET doorgaan.
We wensen u er nu al aan te herinneren dat alvast tot 1 november er geen warme maaltijden aangeboden worden.

Vakantie

02-07-2020 10:38

Iedereen een welverdiende en fijne vakantie gewenst.

Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie :
- secretariaat : tot 3 juli en vanaf 24 augustus
- directie : tot 10 juli en vanaf 17 augustus

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>