Nieuws

Tovenaarsfeest

29-09-2020 17:22

Beste ouders,

Wegens de huidige Corona-maatregelen kunnen wij ons jaarlijkse ‘Pannenkoekenfeest en Tovenaarstocht’ niet op dezelfde manier laten doorgaan.

Wij zullen wel pannenkoeken bakken en verkopen, maar via een afhaalsysteem op zondag 25 oktober (u krijgt hierover later nog een brief met meer informatie).

Onze ‘Tovenaarstocht’ zal dit jaar een vrije wandelzoektocht zijn. U krijgt - na het invullen van onderstaande strook- een wandelzoekkaart met daarop de te volgen route. Onderweg zal u goed moeten uitkijken om de vragen op het zoekformulier te kunnen beantwoorden.
Het ingevulde zoekformulier mag u na de wandeltocht in de schoolbrievenbus deponeren. We belonen 2 winnaars met een leuke prijs.
De wandeling mag u maken wanneer u wil, dit kan zowel op zaterdag 24 als op zondag 25 oktober.

Met vriendelijke groeten,

Directie en leerkrachten ‘De Toverlelie’

CLB-informatie omtrent corona

11-09-2020 15:12

Wat gebeurt er wanneer COVID-19 opduikt in de school? Wie mag wel en niet naar school?

Bij de start van het nieuwe schooljaar willen wij u hier graag over informeren.

De richtlijnen van de overheid worden regelmatig bijgestuurd. Bij wijzigingen houden we u hiervan op de hoogte.

1.Wanneer mag een kind WEL of NIET naar school?

Uw kind kan NIET naar school met de volgende klachten:

 • Koorts (38° en hoger) tenzij de oorzaak van de koorts gekend is (bijvoorbeeld na vaccinatie)
 • Hoesten of problemen met de ademhaling. Gekende klachten (bijv een kind met astma) tellen niet mee, tenzij de klachten plots verergeren
 • Verkoudheid EN andere klachten (spierpijn, erge vermoeidheid, keelpijn, hoofpijn, geen eetlust)
 • Niet meer goed kunnen ruiken of proeven

Uw kind kan WEL naar school met volgende klachten:

 • Verkoudheid ZONDER andere klachten = snot in/uit de neus (kleur maakt niet uit) eventueel met wat niezen of een kuchje
 • Uw kind heeft astma en is onder controle met medicatie
 • Uw kind heeft vaak neusloop door allergie

2.Mijn kind of iemand binnen mijn gezin is besmet.

Indien iemand binnen uw gezin positief getest is op COVID-19, verwittig dan altijd de directeur van de school. De directeur zal vervolgens contact opnemen met de CLB arts.

 

3.Wat als de covid-19 besmetting bevestigd wordt?

Maatregelen voor de besmette leerling/leerkracht:

Een leerling/leerkracht die positief test op COVID-19 zal 7 dagen (te tellen vanaf de eerste dag van de symptomen of vanaf de dag van de test indien er geen symptomen zijn) in quarantaine geplaatst worden door de behandelende arts. De huisarts zal een ziekteattest of een quarantaineattest schrijven.

De leerling/leerkracht mag na die 7 dagen terug naar school indien die al 3 dagen koortsvrij is en de andere klachten fel afgenomen zijn.

 

Maatregelen voor de andere leerlingen (de contacten):

Het CLB doet de contacttracing op school.
Een contact is iemand die in contact kwam met de besmette persoon vanaf 2 dagen voor de klachten of de test tot 7 dagen nadien. Er zijn twee soorten risico-contacten:

Hoog risico contacten:

Laag risico contact:

Moeten 14 dagen in thuisquarantaine

Mogen naar school blijven komen

Moeten zich laten testen

Worden niet getest

Worden persoonlijk gecontacteerd door het CLB

Worden schriftelijk geïnformeerd (via brief of  mail)

 

 • Alle kleuters zijn laag risico contacten, tenzij:
  • De kleuterleerkracht de mogelijke besmettingsbron is (volwassenen zijn besmettelijker dan kleuters en een kleuterleerkracht kan onmogelijk 1,5 m afstand bewaren tot de kleuters)
  • Er een 2e bevestigd geval van COVID-19 in die klas is, binnen de 14 dagen.
 • Alle leerlingen van de lagere school zijn laag risico contacten, tenzij:
  • De leerkracht de bron is EN die langer dan 15 minuten contact had met leerlingen op een afstand van minder dan 1,5 m.
    

4.Wat met kinderen van ouders die positief testen?

Het contactonderzoek bij kinderen van ouders die positief testen, gebeurt door de contactopspoorders (het callcenter) en niet door het CLB.  De huisarts plaatst de ouders en de kinderen in quarantaine. De kinderen blijven minstens 14 dagen thuis en zijn gewettigd afwezig. Niet zieke kinderen die leerplichtig zijn en in quarantaine geplaatst worden, ontvangen van het callcenter of de huisarts een quarantaineattest. De leerling mag op dat moment uiteraard afstandsonderwijs volgen, maar mag niet naar school.

Leerlingen van het lager onderwijs van wie de ouders of een huisgenoot positief testte, worden zelf ook getest:

 • Bij een negatief testresultaat blijft het kind 14 dagen in quarantaine na het laatste nauwe contact.
 • Bij een positief testresultaat blijft het kind 7 dagen in thuisisolatie.

 

5.Bij twijfel

CLB arts via tel. 053 60 32 80 of artsen@clbaalst.be

Meer info: : www.info-coronavirus.be  ) 0800 14689 * info-coronavirus@health.fgov.be

Info-avond 7 september

02-09-2020 12:52

Beste ouders,

De info-avond gaat niet als gewoonlijk door, maar we ontvangen u in kleine groepjes in de klas van uw kind.
De leerkracht zal u via agenda / briefje het moment bevestigen.
Op onderstaand schema vindt u de geplande tijdstippen. Gelieve de passende ingang te gebruiken.

 

Ma 7 sep

 

 

Do 10 sep

18u00

IddGeel

Idd5

Ingang Hoogstraat 

Ingang NieuwBouw

 

 

18u15

Idd2A

IddBlauw

Idd3A

Ingang Leliestraat

Ingang Hoogstraat

Ingang NieuwBouw

 

 

18u30

IddGroen

Idd1A

Idd6

Ingang Hoogstraat

Ingang Leliestraat

Ingang NieuwBouw

 

 

18u45

Idd2B

IddRood

Idd4

Ingang Aststraat

Ingang Leliestraat

Ingang NieuwBouw

 

 

19u00

Idd3B
Idd1B

Idd5

Ingang Aststraat

Ingang Leliestraat

Ingang NieuwBouw

 

IddPaars via ingang Leliestraat

19u15

Idd2A

IddBlauw

Idd3A

Ingang Leliestraat

Ingang Hoogstraat

Ingang NieuwBouw

 

 

19u30

IddGroen

Idd1A

Idd6

Ingang Hoogstraat

Ingang Leliestraat

Ingang Hoogstraat

 

 

19u45

Idd2B

IddRood

Idd4

Ingang Aststraat

Ingang Leliestraat

Ingang NieuwBouw

 

 

20u00

Idd3B

Idd1B

Ingang Aststraat

Ingang Leliestraat

 

IddPaars via ingang Leliestraat

 

Start op 1 september

28-08-2020 17:50

 

Beste ouder,

 

Op dinsdag 1 september zijn alle leerlingen weer van harte welkom op school. We starten in pandemie-scenario GEEL.
We nemen de hierbij noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.

De jaarlijkse verwelkoming met koffie en koekjes gaat dit jaar jammer genoeg NIET door. We mogen geen drankjes of voeding aanbieden en kunnen de afstandsregels niet garanderen bij zo een evenement.

Als het pandemie-scenario naar een andere kleur gaat, dan zullen we u langs deze weg weer informeren over de extra maatregelen die daarbij geëist worden.

 

Voor wie en wanneer ?

Alle leerlingen starten om 8u35 (poorten open om 8u20) volgens de normale schoolregeling, dus tot 15u30.

Alle groepen starten en eindigen op hetzelfde uur.

 

Wat op woensdag ?

Op woensdag is er school van 8u35 tot 12u15.

 

Hoe de school binnenkomen / verlaten ?

De gebruikelijke schooltoegangen langs het hek aan de Aststraat en de voordeur in de Leliestraat zijn de enige toegangen. Aan de ingangen wordt een circulatierichting aangegeven met een dranghek.
Als volwassene draagt u daarbij VERPLICHT een neus-mondmasker en houdt u 1,5m afstand t.o.v. andere gezinnen.

 

We vragen onze ouders om de speelplaatsen en lokalen niet te betreden om drukte te voorkomen. Eén ouder per instapper wordt indien gewenst wel toegelaten.

 

De kleuters verlaten de school ook via de Leliestraat, de leerlingen van het lager gaan in rijen buiten langs de Aststraat, Leliestraat en Hoogstraat zoals voorheen. Bij het opwachten van uw kind vragen we de afstand te respecteren en een neus-mondmasker te dragen.

 

 

Hoe respecteren wij de afstandsregel en de contactbubbels ?

In code GEEL is de school de contactbubbel voor de leerlingen. Afstand houden of een mondmasker dragen moeten zij niet.
In de refter zetten we de leerlingen wel in klasbubbels. Er worden voorlopig geen warme maaltijden of soep aangeboden (alvast niet tot 1 november).

 

En op de schoolbus ?

De schoolbus rijdt op normaal voor wie zich regulier opgegeven heeft. Uitzonderingen meldt u telefonisch aan de busbegeleidster op het nummer 0477 599 689.
Onze leerlingen moeten hier geen masker dragen of afstand houden.
Buschauffeur en busbegeleidster zullen wel een mondmasker dragen.

 

Wat de met de leerkrachten ?

Elke klasleerkracht staat voor zijn eigen klasgroep.

Onze leerkrachten zullen mondmaskers dragen - bij het lesgeven vervangen ze dit door een spatmasker - indien de afstand van 1,5m niet kan gerespecteerd worden. In de kleuterklas is dit mondmasker niet verplicht.
Op de speelplaats trachten zij eveneens de afstand te bewaren.

Bij het verzorgen van kwetsures na valpartijen dragen we handschoenen en mondmasker.

 

Hoe volgen wij de regels over hygiëne op ?

De kinderen moeten meerdere keren per dag hun handen wassen. Dit blijft de belangrijkste beschermingsmaatregel. Daarvoor passeren zij via een vaste route langs de kraantjes waar ook zeep en papieren doekjes zijn voorzien. Dat dit extra tijd vraagt is evident.
Als ze in de klas niezen of hoesten, moeten zij in de klas hun handen wassen.

We laten de deuren zoveel mogelijk openstaan om contact met deurklinken te vermijden.
De poetsploeg reinigt meerdere keren per dag toiletten, de gebruikte klassen worden 2x per week met water en zeep gepoetst.
 

Wat met zieke kinderen ?

Zieke kinderen zijn niet welkom op school en zullen geweigerd worden.

Wordt uw kind ziek tijdens de dag op school, dan zullen wij u contacteren om het zo snel mogelijk op te halen. In tussentijd zal uw kind dan in een apart lokaal worden opgevangen.

 

Wat leren de leerlingen? En hoe gaan we hen opvolgen?

De lessen gaan normaal door. In het begin van het schooljaar wordt extra gepeild naar eventueel opgelopen achterstand.
De zwemlessen gaan corona-proof door : dit betekent kortere zwembeurten en minder capaciteit in het zwembad. Daardoor kunnen sommige klassen van 4de, 5de of 6de leerjaar niet of minder vaak aan bod komen.

 

 

Hoe kun jij als ouder helpen ?

• Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.

• Kom niet op het terrein van de school als dat niet noodzakelijk is (en zeker niet op 1 september) : niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.

• Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.

• Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.

• Wil je praten met iemand van het schoolteam? Dat kan maar maak bij voorkeur een afspraak via de schoolagenda, via telefoon of via mail.

 

Wat met de info-avond van 7 september ?

De gemeenschappelijke info in de zaal met alle leerkrachten en het oudercomité kan niet doorgaan. We zullen tegen dan een filmpje posten op de website met de informatie.

Het gedeelte van de info-avond in de klas met de leerkracht van uw kind gaat WEL door, zij het in aangepaste vorm. De leerkracht voorziet 2 momenten zodat telkens de helft van de klas kan komen. We vragen om slechts 1 ouder per gezin af te vaardigen.

U krijgt van de leerkracht van uw kind een bericht wanneer dit voor zijn/haar klas doorgaat.

We vragen hier eveneens om een neus-mondmasker te dragen bij verplaatsingen doorheen de school, afstand te houden (ook bij het zitten in de klas) en de handen te wassen of te desinfecteren alvorens de klas binnen te gaan.

 

Meer info ?

Maakt u zich ondanks alle voorzorgen toch nog zorgen, dan neemt u contact op met de directie of het zorgteam (juf Annick en juf Gwen).

 

We rekenen op uw medewerking om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen. We moeten ook op uw begrip beroep doen als deze schikkingen niet helemaal beantwoorden aan uw persoonlijke noden.

 

Met vriendelijke groeten,

Geert Monsaert
Directeur GBS Denderleeuw

Herstart op 1 september

25-08-2020 13:37

Herstart van de school op 1 september

U vraagt zich wellicht enkele praktische zaken af omtrent de heropstart van de school.
Binnenkort (uiterlijk vrijdag 28/08) publiceren we op onze site en op onze facebookpagina alle nodige concrete richtlijnen.
In fase GEEL zal de werking van de school heel dicht aansluiten bij een normaal verloop.
Het onthaal van alle ouders op het schoolterrein met koffie door het oudercomité kan echter NIET doorgaan.
We wensen u er nu al aan te herinneren dat alvast tot 1 november er geen warme maaltijden aangeboden worden.

Vakantie

02-07-2020 10:38

Iedereen een welverdiende en fijne vakantie gewenst.

Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie :
- secretariaat : tot 3 juli en vanaf 24 augustus
- directie : tot 10 juli en vanaf 17 augustus

Regeling einde schooljaar

19-06-2020 14:56

Beste ouders,

 

De laatste weken van het schooljaar zijn bezig. In deze corona-tijden wil ik jullie toch nog even wat informatie meegeven om onduidelijkheden te vermijden.

 

- de oudercontacten gaan niet fysiek op school door. U krijgt een afspraak van de leerkracht van uw kind om een gesprek te hebben via videomeet of telefoon

- de lessen eindigen op dinsdagmiddag 30 juni

            - de groep die start om 8u20, eindigt om 12u00

            - de groep die start om 8u35, eindigt om 12u15

              Heeft u kinderen in beide groepen, dan mag uw kind uit de eerste groep op school wachten en samen met broer of zus uit de tweede groep vertrekken.

- voor wie dat nodig heeft wordt dinsdagnamiddag (gedurende de normale schooltijd) nog noodopvang aangeboden. U stuurt ons hiervoor een eenvoudig mailtje om vooraf in te schrijven.

- de naschoolse opvang (van De Puzzel) is gesloten op dinsdagnamiddag 30 juni

- fysieke schoolbezoeken (bvb voor inschrijving) zijn voortaan mogelijk op afspraak en enkel op momenten dat er geen leerlingen meer aanwezig zijn op school

 

We wensen u nog uitdrukkelijk te bedanken voor de flexibiliteit die u in deze moeilijke periode heeft getoond. Wij van onze kant hebben ons best gedaan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. We zijn er dan ook fier op dat wij – in tegenstelling tot heel wat andere scholen – de leerlingen deze laatste weken weer 4 volle dagen les konden aanbieden en op woensdagvoormiddag in opvang zijn blijven voorzien.

 

We bedanken jullie voor het vertrouwen in onze school en hopen jullie allemaal (behalve de leerlingen van het zesde leerjaar natuurlijk) volgend schooljaar terug te mogen ontvangen in iets makkelijker omstandigheden. Indien nodig zullen we u daarover informeren (via mail, website en facebook) in de tweede helft van augustus.

 

Joepie !!! We zijn weer open.

05-06-2020 09:42

Joepie !!! De school is weer open... met heel wat extra veiligheidsmaatregelen natuurlijk. Onze piloot-ochtend verliep heel vlot. Dank om de regelingen te respecteren. 

Mogen we blijvende aandacht vragen voor het respecteren van de afstand (onder volwassenen) van 1,5m. We willen ook aandringen op het dragen van een mondmasker bij het brengen en ophalen van uw kind(eren).

Dank u.

Heropening scholen - finale fase ...

28-05-2020 18:10

Op vrijdag 5 juni mogen de lagere scholen opnieuw hun deuren openen om les te geven aan alle leerlingen van het 1stetot het 6de leerjaar. Ook de kleuterschool starten wij op 5 juni op. Dit reeds op 2 juni doen is voor ons organisatorisch jammer genoeg onmogelijk.
We nemen daarbij natuurlijk heel wat veiligheidsmaatregelen.

 

Voor wie en wanneer ?

Alle leerlingen, ganse dagen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Om de druk aan de schoolpoort te spreiden vragen we u de aangepaste aankomst en ophaal tijdstippen te respecteren.

 

8u15-8u25 (en gaan direct naar de klas) – ophalen om 15u35 – 15u45 :

GEEL – BLAUW – ORANJE – L2A – L2B – L5 – L6A – L6B

 

8u25-8u35 (en gaan naar de speelplaats) – ophalen om 15u25 – 15u35 :

PAARS – ROOD – GROEN – L1A – L1B – L3 – L4

 

Wat tot 4 juni en wat op woensdag ?

De huidige regeling van telewerk en opvang blijft lopen tot 4 juni.
Vanaf 8 juni wordt er op woensdag opvang georganiseerd voor kinderen van ouders die uithuizig gaan werken en dus zelf niet voor opvang kunnen zorgen. Werkt u thuis, dan vragen we u uw kind ook thuis te houden op woensdag indien mogelijk.

 

Hoe de school binnenkomen / verlaten ?

Er worden 4 aparte in- en uitgangen opengesteld :

- Klein Hekje Hoogstraat voor ALLE kleutergroepen

- Hoofdingang Leliestraat : 1ste en 2de leerjaar (opgepast = veranderd !)

- Hek Aststraat : 3de, 4de leerjaar en 6de leerjaar B (opgepast = veranderd !)

- Keukendeur nieuwbouw : 5de leerjaar en 6de leerjaar A

- de in- en uitgang van de voor- en naschoolse opvang (BKO) blijft ongewijzigd.

 

Kinderen uit alle leerjaren die met de fiets naar school komen, mogen de toegang van de Aststraat blijven gebruiken, maar moeten na het parkeren van de fiets zich onmiddellijk naar hun eigen speelzone / klas begeven.

 

Hoe respecteren wij de afstandsregel en de contactbubbels ?

De klasgroep is ook de contactbubbel. De verschillende klasgroepen hebben een aparte zone op de speelplaats die grenst aan hun toegang en hun klaslokaal. We beperken het kruisen van zones. Deze zones zijn zichtbaar gemaakt met afsluitingen en signalisatielint.

De kinderen krijgen een vast lokaal en een vaste plaats toegewezen. In de klas mogen de leerlingen niet rondlopen. De afstandsregel is hier niet langer van toepassing. Wie het verst van de deur in de klas zit, gaat eerst binnen en laatst buiten. De rijen om naar de klas te gaan worden op deze wijze samengesteld op de speelplaats.

’s Middags eten de leerlingen in de klas. Er worden geen warme maaltijden of soep aangeboden. Breng ook zeker je eigen drinkfles mee. Om te verhinderen dat alle kinderen tegelijk op de speelplaats zouden komen is ook hier een aanpassing in de timing van de middagpauze :
GEEL – BLAUW – ORANJE – L2A – L2B – L5 – L6A – L6B              11u30 – 12u30

PAARS – ROOD – GROEN – L1A – L1B – L3 – L4                          12u30 – 13u30

Hou hier ook rekening mee als uw kind naar huis gaat eten.

 

En op de schoolbus ?

De schoolbus rijdt op afspraak.
Onze leerlingen moeten hier geen masker dragen, maar we gebruiken niet elke zetel, zodat we 1,5m afstand tussen de inzittenden kunnen bewaren. Indien nodig worden de ritten opgedeeld zodat er niet meer kinderen dan toegelaten op de bus moeten. Dit kan het tijdstip van doortocht natuurlijk beïnvloeden.
Buschauffeur en busbegeleidster zullen wel een mondmasker dragen.

 

Wat met de leerkrachten ?

Elke klasleerkracht staat vanaf 5 juni weer voor zijn eigen klasgroep.

Onze leerkrachten zullen mondmaskers dragen, bij het lesgeven vervangen ze dit door een spatmasker. In de kleuterklas is dit mondmasker niet verplicht, maar wij raden het onze kleuterleerkrachten wel aan.

Bij het verzorgen van kwetsures na valpartijen dragen we handschoenen en mondmasker.

 

Hoe volgen wij de regels over hygiëne op ?

De kinderen moeten meerdere keren per dag hun handen wassen. Dit blijft de belangrijkste beschermingsmaatregel. Daarvoor passeren zij via een vaste route langs de kraantjes waar ook zeep en papieren doekjes zijn voorzien. Dat dit extra tijd vraagt is evident.
Als ze in de klas niezen of hoesten, moeten zij in de klas hun handen wassen.

We laten de deuren zoveel mogelijk openstaan om contact met deurklinken te vermijden.
De poetsploeg reinigt meerdere keren per dag toiletten, klinken en leuningen, dagelijks worden alle gebruikte klassen met water en zeep gepoetst.
 

We vragen ook aan alle kinderen om zelf een eigen pennenzak mee te brengen : het is immers beter om geen pennen, potloden, scharen, kleurpotloden, gommen, … door te geven.

 

Wat met zieke kinderen ?

Zieke kinderen zijn niet welkom op school en zullen geweigerd worden.

Wordt uw kind tijdens de dag op school ziek, dan zullen wij u contacteren om het zo snel mogelijk op te halen. In tussentijd zal uw kind dan in een apart lokaal worden opgevangen.

 

Wat leren de leerlingen? En hoe gaan we hen opvolgen?

• We beperken ons tot de essentiële onderwijsdoelen. We zorgen voor een evenwichtig en afwisselend vakkenpakket.

• Uitstappen, pedagogische studiedagen, sportdagen en facultatieve verlofdagen gaan niet meer door dit schooljaar. Zo hebben de leerlingen meer tijd om te leren en te oefenen.

• Iedereen krijgt een eerlijke evaluatie. We geven alle leerlingen alle kansen om te bewijzen wat ze kunnen. Het rapport zal er wat anders uit zien.

• Door de coronacrisis kunnen een aantal afspraken van het schoolreglement niet uitgevoerd worden. Dat is overmacht. Daardoor wijzigt ons schoolreglement.    

• Leerlingen en leraars moeten het schooljaar goed kunnen afsluiten. We laten je nog weten hoe we dit zullen organiseren.

 

Hoe kun jij als ouder helpen ?

• Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.

• Zet je kind af of haal het op aan de juiste ingang of uitgang van de school.

• Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.

• Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.

• Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.

• Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via mail.

 

Meer info ?

Maakt u zich ondanks alle voorzorgen toch nog zorgen, dan neemt u contact op met de directie of het zorgteam (juf Annick en juf Gwen).

 

We rekenen op uw medewerking om deze doorstart zo vlot mogelijk te laten verlopen. We moeten ook op uw begrip beroep doen als deze schikkingen niet helemaal beantwoorden aan uw persoonlijke noden.

Heropening scholen (2)

26-05-2020 09:28

Beste ouders,

Wij zijn volop bezig met de aangepaste organisatie uit te werken en dachten een aanpak te hebben gevonden. Maar ... de regels en afspraken blijven veranderen, zo vernemen wij ook in de media. De manier van communiceren van onze minister en de 'onderwijsactoren' zorgt alleen voor veel verwarring en helpt niemand een stap vooruit.
Wij wachten het verdere overleg (26 mei) en de goedkeuring van de veiligheidsraad (gepland op 27 mei) af.

Er zal op onze school dan ook geen aanpassing komen op 2 juni. We mikken nu op 8 juni. Hoe we gaan aanpassen communiceren wij u op het eind van deze week.

Dank voor uw begrip.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>