Nieuws

Regeling einde schooljaar

19-06-2020 14:56

Beste ouders,

 

De laatste weken van het schooljaar zijn bezig. In deze corona-tijden wil ik jullie toch nog even wat informatie meegeven om onduidelijkheden te vermijden.

 

- de oudercontacten gaan niet fysiek op school door. U krijgt een afspraak van de leerkracht van uw kind om een gesprek te hebben via videomeet of telefoon

- de lessen eindigen op dinsdagmiddag 30 juni

            - de groep die start om 8u20, eindigt om 12u00

            - de groep die start om 8u35, eindigt om 12u15

              Heeft u kinderen in beide groepen, dan mag uw kind uit de eerste groep op school wachten en samen met broer of zus uit de tweede groep vertrekken.

- voor wie dat nodig heeft wordt dinsdagnamiddag (gedurende de normale schooltijd) nog noodopvang aangeboden. U stuurt ons hiervoor een eenvoudig mailtje om vooraf in te schrijven.

- de naschoolse opvang (van De Puzzel) is gesloten op dinsdagnamiddag 30 juni

- fysieke schoolbezoeken (bvb voor inschrijving) zijn voortaan mogelijk op afspraak en enkel op momenten dat er geen leerlingen meer aanwezig zijn op school

 

We wensen u nog uitdrukkelijk te bedanken voor de flexibiliteit die u in deze moeilijke periode heeft getoond. Wij van onze kant hebben ons best gedaan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. We zijn er dan ook fier op dat wij – in tegenstelling tot heel wat andere scholen – de leerlingen deze laatste weken weer 4 volle dagen les konden aanbieden en op woensdagvoormiddag in opvang zijn blijven voorzien.

 

We bedanken jullie voor het vertrouwen in onze school en hopen jullie allemaal (behalve de leerlingen van het zesde leerjaar natuurlijk) volgend schooljaar terug te mogen ontvangen in iets makkelijker omstandigheden. Indien nodig zullen we u daarover informeren (via mail, website en facebook) in de tweede helft van augustus.

 

Joepie !!! We zijn weer open.

05-06-2020 09:42

Joepie !!! De school is weer open... met heel wat extra veiligheidsmaatregelen natuurlijk. Onze piloot-ochtend verliep heel vlot. Dank om de regelingen te respecteren. 

Mogen we blijvende aandacht vragen voor het respecteren van de afstand (onder volwassenen) van 1,5m. We willen ook aandringen op het dragen van een mondmasker bij het brengen en ophalen van uw kind(eren).

Dank u.

Heropening scholen - finale fase ...

28-05-2020 18:10

Op vrijdag 5 juni mogen de lagere scholen opnieuw hun deuren openen om les te geven aan alle leerlingen van het 1stetot het 6de leerjaar. Ook de kleuterschool starten wij op 5 juni op. Dit reeds op 2 juni doen is voor ons organisatorisch jammer genoeg onmogelijk.
We nemen daarbij natuurlijk heel wat veiligheidsmaatregelen.

 

Voor wie en wanneer ?

Alle leerlingen, ganse dagen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Om de druk aan de schoolpoort te spreiden vragen we u de aangepaste aankomst en ophaal tijdstippen te respecteren.

 

8u15-8u25 (en gaan direct naar de klas) – ophalen om 15u35 – 15u45 :

GEEL – BLAUW – ORANJE – L2A – L2B – L5 – L6A – L6B

 

8u25-8u35 (en gaan naar de speelplaats) – ophalen om 15u25 – 15u35 :

PAARS – ROOD – GROEN – L1A – L1B – L3 – L4

 

Wat tot 4 juni en wat op woensdag ?

De huidige regeling van telewerk en opvang blijft lopen tot 4 juni.
Vanaf 8 juni wordt er op woensdag opvang georganiseerd voor kinderen van ouders die uithuizig gaan werken en dus zelf niet voor opvang kunnen zorgen. Werkt u thuis, dan vragen we u uw kind ook thuis te houden op woensdag indien mogelijk.

 

Hoe de school binnenkomen / verlaten ?

Er worden 4 aparte in- en uitgangen opengesteld :

- Klein Hekje Hoogstraat voor ALLE kleutergroepen

- Hoofdingang Leliestraat : 1ste en 2de leerjaar (opgepast = veranderd !)

- Hek Aststraat : 3de, 4de leerjaar en 6de leerjaar B (opgepast = veranderd !)

- Keukendeur nieuwbouw : 5de leerjaar en 6de leerjaar A

- de in- en uitgang van de voor- en naschoolse opvang (BKO) blijft ongewijzigd.

 

Kinderen uit alle leerjaren die met de fiets naar school komen, mogen de toegang van de Aststraat blijven gebruiken, maar moeten na het parkeren van de fiets zich onmiddellijk naar hun eigen speelzone / klas begeven.

 

Hoe respecteren wij de afstandsregel en de contactbubbels ?

De klasgroep is ook de contactbubbel. De verschillende klasgroepen hebben een aparte zone op de speelplaats die grenst aan hun toegang en hun klaslokaal. We beperken het kruisen van zones. Deze zones zijn zichtbaar gemaakt met afsluitingen en signalisatielint.

De kinderen krijgen een vast lokaal en een vaste plaats toegewezen. In de klas mogen de leerlingen niet rondlopen. De afstandsregel is hier niet langer van toepassing. Wie het verst van de deur in de klas zit, gaat eerst binnen en laatst buiten. De rijen om naar de klas te gaan worden op deze wijze samengesteld op de speelplaats.

’s Middags eten de leerlingen in de klas. Er worden geen warme maaltijden of soep aangeboden. Breng ook zeker je eigen drinkfles mee. Om te verhinderen dat alle kinderen tegelijk op de speelplaats zouden komen is ook hier een aanpassing in de timing van de middagpauze :
GEEL – BLAUW – ORANJE – L2A – L2B – L5 – L6A – L6B              11u30 – 12u30

PAARS – ROOD – GROEN – L1A – L1B – L3 – L4                          12u30 – 13u30

Hou hier ook rekening mee als uw kind naar huis gaat eten.

 

En op de schoolbus ?

De schoolbus rijdt op afspraak.
Onze leerlingen moeten hier geen masker dragen, maar we gebruiken niet elke zetel, zodat we 1,5m afstand tussen de inzittenden kunnen bewaren. Indien nodig worden de ritten opgedeeld zodat er niet meer kinderen dan toegelaten op de bus moeten. Dit kan het tijdstip van doortocht natuurlijk beïnvloeden.
Buschauffeur en busbegeleidster zullen wel een mondmasker dragen.

 

Wat met de leerkrachten ?

Elke klasleerkracht staat vanaf 5 juni weer voor zijn eigen klasgroep.

Onze leerkrachten zullen mondmaskers dragen, bij het lesgeven vervangen ze dit door een spatmasker. In de kleuterklas is dit mondmasker niet verplicht, maar wij raden het onze kleuterleerkrachten wel aan.

Bij het verzorgen van kwetsures na valpartijen dragen we handschoenen en mondmasker.

 

Hoe volgen wij de regels over hygiëne op ?

De kinderen moeten meerdere keren per dag hun handen wassen. Dit blijft de belangrijkste beschermingsmaatregel. Daarvoor passeren zij via een vaste route langs de kraantjes waar ook zeep en papieren doekjes zijn voorzien. Dat dit extra tijd vraagt is evident.
Als ze in de klas niezen of hoesten, moeten zij in de klas hun handen wassen.

We laten de deuren zoveel mogelijk openstaan om contact met deurklinken te vermijden.
De poetsploeg reinigt meerdere keren per dag toiletten, klinken en leuningen, dagelijks worden alle gebruikte klassen met water en zeep gepoetst.
 

We vragen ook aan alle kinderen om zelf een eigen pennenzak mee te brengen : het is immers beter om geen pennen, potloden, scharen, kleurpotloden, gommen, … door te geven.

 

Wat met zieke kinderen ?

Zieke kinderen zijn niet welkom op school en zullen geweigerd worden.

Wordt uw kind tijdens de dag op school ziek, dan zullen wij u contacteren om het zo snel mogelijk op te halen. In tussentijd zal uw kind dan in een apart lokaal worden opgevangen.

 

Wat leren de leerlingen? En hoe gaan we hen opvolgen?

• We beperken ons tot de essentiële onderwijsdoelen. We zorgen voor een evenwichtig en afwisselend vakkenpakket.

• Uitstappen, pedagogische studiedagen, sportdagen en facultatieve verlofdagen gaan niet meer door dit schooljaar. Zo hebben de leerlingen meer tijd om te leren en te oefenen.

• Iedereen krijgt een eerlijke evaluatie. We geven alle leerlingen alle kansen om te bewijzen wat ze kunnen. Het rapport zal er wat anders uit zien.

• Door de coronacrisis kunnen een aantal afspraken van het schoolreglement niet uitgevoerd worden. Dat is overmacht. Daardoor wijzigt ons schoolreglement.    

• Leerlingen en leraars moeten het schooljaar goed kunnen afsluiten. We laten je nog weten hoe we dit zullen organiseren.

 

Hoe kun jij als ouder helpen ?

• Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.

• Zet je kind af of haal het op aan de juiste ingang of uitgang van de school.

• Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.

• Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.

• Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.

• Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via mail.

 

Meer info ?

Maakt u zich ondanks alle voorzorgen toch nog zorgen, dan neemt u contact op met de directie of het zorgteam (juf Annick en juf Gwen).

 

We rekenen op uw medewerking om deze doorstart zo vlot mogelijk te laten verlopen. We moeten ook op uw begrip beroep doen als deze schikkingen niet helemaal beantwoorden aan uw persoonlijke noden.

Heropening scholen (2)

26-05-2020 09:28

Beste ouders,

Wij zijn volop bezig met de aangepaste organisatie uit te werken en dachten een aanpak te hebben gevonden. Maar ... de regels en afspraken blijven veranderen, zo vernemen wij ook in de media. De manier van communiceren van onze minister en de 'onderwijsactoren' zorgt alleen voor veel verwarring en helpt niemand een stap vooruit.
Wij wachten het verdere overleg (26 mei) en de goedkeuring van de veiligheidsraad (gepland op 27 mei) af.

Er zal op onze school dan ook geen aanpassing komen op 2 juni. We mikken nu op 8 juni. Hoe we gaan aanpassen communiceren wij u op het eind van deze week.

Dank voor uw begrip.

Heropening van de scholen naar een nieuwe fase ?

23-05-2020 11:13

Beste ouders,

In de pers vernam u voorstellen voor de verdere heropening van de scholen. De Nationale Veiligheidsraad moet daar zijn akkoord nog over geven.
Intussen bekijken wij wat voor onze school haalbaar is. Van zodra we onze organisatie hebben hertekend zullen wij u op de hoogte brengen, maar geef ons een paar dagen om dit op een verantwoordelijke en verantwoorde manier te kunnen aanpakken.

Bedankt voor uw geduld.
 

Feestdagen 21-22 mei en 1 juni

19-05-2020 16:12

Beste ouders,
Toch even herinneren : donderdag 21 en vrijdag 22 mei (evenals maandag 1 juni) zijn officiële feestdagen. De opvang op school is dan gesloten.
Ook de BKO houdt haar deuren gesloten op deze dagen.
Met vriendelijke groeten.

We starten op 15 mei

08-05-2020 14:32

Op vrijdag 15 mei kunnen wij onze deuren op een veilige manier opnieuw openen om les te geven aan de leerlingen van 1ste, 2de en 6de leerjaar.

 

Voor wie en wanneer ?

1ste lj : maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag : ganse dagen

2de lj : maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag : ganse dagen

6de lj : maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag : enkel in de voormiddag

 

Wat leren de leerlingen? En hoe gaan we hen opvolgen?

• We beperken ons tot de essentiële onderwijsdoelen. We zorgen voor een evenwichtig en afwisselend vakkenpakket.

• Leerlingen mogen niet overbelast worden. Daar zorgen de leraars voor. Ze zorgen voor een evenwicht tussen lessen op school, thuis nieuwe leerstof krijgen en taken en oefeningen.

• Uitstappen, pedagogische studiedagen, sportdagen en facultatieve verlofdagen gaan niet meer door dit schooljaar. Zo hebben de leerlingen meer tijd om te leren en te oefenen.

• Iedereen krijgt een eerlijke evaluatie. We geven alle leerlingen alle kansen om te bewijzen wat ze kunnen.

• Door de coronacrisis kunnen een aantal afspraken van het schoolreglement niet uitgevoerd worden. Dat is overmacht. Daardoor wijzigt ons schoolreglement.    

• Leerlingen en leraars moeten het schooljaar goed kunnen afsluiten. We laten je nog weten hoe we dit zullen organiseren.

 

Wat met de andere klassen en de kleuterklassen ?

Er wordt zoals de voorbije week afstandsonderwijs aangeboden aan 3de, 4de5de leerjaar en de kleutergroepen. De livemomenten kunnen echter wijzigen omdat de leerkracht van uw kind ook op school les moet geven aan een groepje van het 1ste, 2de of 6de.

Voor de ouders die uithuizig gaan werken en dus zelf niet voor opvang kunnen zorgen organiseren we opvang. Werkt u thuis, dan houdt u uw kind ook thuis. We vragen een attest van de werkgever.
U kreeg de vraag (op 30/04) om een digitaal formulier in te vullen om uw kind voor deze opvang op te geven. We hebben onze organisatie hierop opgebouwd. Heeft u uw kind niet opgegeven, dan behouden wij ons het recht om uw kind te weigeren voor de opvang in geval van plaats- en/of personeelsgebrek. Dit is in het belang van de veiligheid van alle kinderen en we vragen hiervoor uw begrip.
Als uw vraag naar opvang in de loop van de komende weken wijzigt, contacteer ons dan, zodat wij kunnen bijsturen.


Wij kunnen op school in de nieuwe omstandigheden niet voor alle leerlingen computer of tablet garanderen. Geef dus zeker de papieren werkbundels mee of geef een tablet mee van thuis. Let op een schokveilige verpakking en markeer duidelijk de naam van uw kind. De tablet van thuis wordt meegegeven op eigen verantwoordelijkheid.

 

Hoe de school binnenkomen / verlaten ?

Aan de schooluren verandert niets. We openen de schoolpoorten zoals gewoonlijk om 8u20, de lessen starten om 8u40.
Voor de 4 groepen worden aparte in- en uitgangen opengesteld :

- opvangkinderen komen vanaf 15 mei langs het hekje aan de Hoogstraat

- leerlingen van het 6de lj gebruiken de deur van de nieuwbouw (Hoogstraat)

- leerlingen van het 2de lj gebruiken de toegang langs de parking (Aststraat)

- leerlingen van het 1ste lj gebruiken de hoofdingang aan de Leliestraat

- de in- en uitgang van de voor- en naschoolse opvang (BKO) blijft ongewijzigd.

 

Kinderen uit het zesde leerjaar die met de fiets naar school komen, mogen toch de toegang van de Aststraat blijven gebruiken, maar moeten na het parkeren van de fiets zich onmiddellijk naar hun eigen speelzone begeven.

 

Hoe respecteren wij de afstandsregel en de contactbubbels ?

De verschillende groepen hebben een aparte zone op de speelplaats die grenst aan hun toegang en hun klaslokaal. We beperken het kruisen van zones. Deze zones zijn zichtbaar gemaakt met afsluitingen en signalisatielint. Dit zal een vreemde indruk geven aan de kinderen. Spreek hierover met je kind.

De klassen worden verdeeld in groepjes van maximum 10 leerlingen. Ze krijgen een vast lokaal en een vaste plaats toegewezen. In de klas mogen de leerlingen niet rondlopen. Wie het verst van de deur in de klas zit, gaat eerst binnen en laatst buiten. De rijen om naar de klas te gaan worden op deze wijze samengesteld op de speelplaats.

’s Middags worden de leerlingen in kleinere beurten in de refter toegelaten om ook hier 4m² per kind te garanderen. Het tijdstip van de lunch kan dus wat verschillen van gewoonlijk. We stellen een circulatierichting in om te vermijden dat groepen elkaar tegen komen.

 

En op de schoolbus ?

De schoolbus rijdt op afspraak. Ook dit kon u aanduiden op het formulier. Onze leerlingen moeten hier geen masker dragen, maar we gebruiken niet elke zetel, zodat we 1,5m afstand tussen de inzittenden kunnen bewaren. Indien nodig worden de ritten opgedeeld zodat er niet meer kinderen dan toegelaten op de bus moeten. ’s Middags kan op aanvraag een extra rit voor de kinderen uit het 6de leerjaar worden ingericht.

Buschauffeur en busbegeleidster zullen wel een mondmasker dragen.

 

Wat de met de leerkrachten ?

Doordat de klasjes opgedeeld worden in groepjes van maximum 10 leerlingen, zal de eigen klasjuf niet bij alle kindjes zijn. De juffen en meesters van de klassen die nog niet naar school komen zullen les geven aan een van de opgesplitste groepjes. De eigen klasjuf zal de lessen echter wel uitstippelen.

Onze leerkrachten zullen mondmaskers dragen, bij het lesgeven vervangen ze dit door een spatmasker. (Ook hierover spreekt u best vooraf even met uw kind.)

Bij het verzorgen van kwetsuren na valpartijen dragen we handschoenen en mondmasker.

 

Hoe volgen wij de regels over hygiëne op ?

De kinderen moeten meerdere keren per dag hun handen wassen. Dit blijft de belangrijkste beschermingsmaatregel. Daarvoor passeren zij via een vaste route langs de kraantjes waar ook zeep en papieren doekjes zijn voorzien. Ze houden daarbij afstand. Dat dit extra tijd vraagt is evident.
Als ze in de klas niezen of hoesten, moeten zij in de klas hun handen wassen.

We laten de deuren zoveel mogelijk openstaan om contact met deurklinken te vermijden.
De poetsploeg reinigt meerdere keren per dag toiletten, klinken en leuningen, dagelijks worden alle gebruikte klassen met water en zeep gepoetst. Daarvoor werd hun dienstrooster aangepast.

 

We vragen ook aan alle kinderen om zelf een eigen pennenzak mee te brengen : het is immers beter om geen pennen, potloden, scharen, kleurpotloden, gommen, … door te geven.

 

Wat met zieke kinderen ?

• Zieke kinderen moeten thuisblijven.

• Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona, dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Meer informatie :  https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf

• Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of verder thuis blijft leren.

• Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan mag je kind de lessen op school volgen. Tenzij de behandelende arts anders oordeelt.

• Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je dan om je kind af te halen.  Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.

 

Hoe kun jij als ouder helpen ?

• Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.

• Zet je kind af of haal het op aan de juiste ingang of uitgang van de school.

• Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.

• Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.

• Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.

• Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via mail.

 

Hoe bereid je als ouder je kind voor?

• Praat met je kind. Stel het gerust dat het weer veilig naar school kan. Zit je kind in een leerjaar dat nog niet terug naar school mag? Leg dan uit waarom dat nu nog niet kan.

• Bereid je kind voor: via welke weg gaat je kind naar school, wat moet het doen op de bus, tram of trein, leg uit waarom veel mensen een mondmasker dragen.

• Is het moeilijk om opnieuw naar school te gaan? Neem contact op met de klasleraar of zorgleraar. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken.

 

Hoe kan je je kind helpen om te leren?

Ook als je kind weer lessen op school krijgt, verandert er voor jou niets. Want je kind blijft ook thuis leren en oefenen.

  

Enkele tips:

•          Blijf in de buurt om vragen te beantwoorden.

•          Wanneer kan je kind werken voor school? Maak samen een plan op.

•          Maak voldoende tijd om te ontspannen, ook voor jezelf.

•          Gaat het moeilijk om thuis te leren? Neem contact op met de klasleraar. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken.

We weten dat het niet gemakkelijk is. Je doet wat je kan, dat is meer dan voldoende. 

 

Meer info ?

Maakt u zich ondanks alle voorzorgen toch nog zorgen, dan neemt u contact op met de directie of het zorgteam (juf Annick en juf Gwen).

 

 

We rekenen op uw medewerking om deze opstart zo vlot mogelijk te laten verlopen. We moeten ook op uw begrip beroep doen als deze schikkingen niet helemaal beantwoorden aan uw persoonlijke noden.

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

Geert Monsaert
Directeur GBS Denderleeuw

 

 

 

We volgen de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. We kunnen de lessen op school enkel herstarten, als de Veiligheidsraad de beslissing en de timing niet verandert.

 

 

Heropstart van de scholen

30-04-2020 10:28

Beste ouder,

 

Basis- en secundaire scholen kunnen vanaf maandag 18 mei opnieuw starten. Bepaalde leerjaren krijgen dan weer lessen op school. Scholen kunnen kiezen om al te openen op vrijdag 15 mei voor een pilootfase. Dat besliste de Nationale Veiligheidsraad op vrijdag 24 april.

Op dinsdag 28 april werkten de minister van Onderwijs en de sociale partners verdere richtlijnen uit. Zo kunnen scholen nagaan hoe ze veilig en doenbaar kunnen herstarten.

 

 

Veilig opnieuw starten: onze school werkt eraan  

 

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. De komende dagen onderzoeken we hoe we veilig kunnen herstarten. We gebruiken daarbij het draaiboek met maatregelen en richtlijnen dat we van de overheid kregen.  

 

We laten je in de week van 4 tot 8 mei weten:

 • Of we veilig kunnen herstarten.
 • Wanneer we kunnen herstarten.
 • Welke maatregelen we nemen zodat je kind veilig naar school kan.
 • Welke leerjaren opnieuw kunnen starten en wanneer ze lessen op school volgen.  
 • Welke leerjaren niet herstarten en hoe zij verder werken.
 • Hoe we de opvang blijven organiseren.
 • Hoe we dit schooljaar verder afronden.
 • Wat dat voor jou en je kind betekent.

 

 

Wat kan je nu als ouder doen?

 

Je kind krijgt zeker tot en met 14 mei nieuwe leerstof via ‘preteaching’. Zo kan je kind blijven leren.
Vul ook het formulier in over nood aan opvang dat u via mail van het secretariaat heeft ontvangen (graag voor 4 mei).

 

Enkele tips:

 • Blijf in de buurt om vragen te beantwoorden.
 • Wanneer kan je kind werken voor school? Maak samen een plan op.
 • Maak voldoende tijd om te ontspannen, ook voor jezelf.
 • Gaat het moeilijk om thuis te leren? Neem contact op met de klasleraar. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken.

We weten dat het niet gemakkelijk is. Je doet wat je kan, dat is meer dan voldoende.

 

 

Meer informatie?    

 • Wil je graag meer weten over de heropstart van scholen?

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders

Heropstart scholen

25-04-2020 12:09

De Nationale Veiligheidsraad besliste dat de scholen gedeeltelijk zullen heropstarten vanaf 15 mei.
Het gaat in eerste instantie enkel over het 1ste, 2de en 6de leerjaar. Er zullen heel wat praktische maatregelen moeten worden genomen. Daarover informeren we u later (uiterlijk een week voor de herstart) uitgebreid, nadat we alle concrete punten voor onze school hebben georgansieerd.

De kleuterschool blijft voorlopig gesloten, evenals het 3de, 4de en 5de leerjaar. Deze groepen blijven we via afstandsonderwijs leerstof aanbieden.

De opvangregeling zoals deze vandaag bestaat, zal voor deze groepen leerlingen eveneens doorlopen. We zijn er voor ouders die uithuizig moeten werken en zelf niet in opvang kunnen voorzien. Werkt u van thuis, dan is het de bedoeling dat uw kind ook thuis blijft.

Later meer ...

Heropening van de scholen

22-04-2020 15:45

Beste ouders,

Het gonst van de berichten over wanneer en hoe de scholen gaan heropenen.
Op dit moment circuleren gelekte voorstellen en complete verzinsels door elkaar.
Van zodra er duidelijkheid is (en dus niet eerder dan vrijdag na de Nationale Veiligheidsraad) brengen wij u hier de nodige berichten.

Nog even geduld.

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>