Nieuws

Nieuwe leerstof na de paasvakantie

17-04-2020 15:27

Wat leert je kind na de paasvakantie?

Je kind krijgt dan nieuwe leerstof om thuis of in de opvang te leren.

De leraar herhaalt die leerstof in de klas, zodra de scholen weer opengaan.

 

Hoelang werkt je kind thuis voor school?

3 tot maximaal 4 uur per dag

Dat hangt af van hoe oud je kind is, en hoe snel het leert.

 

Hoe kan jij je kind helpen?

 • Vraag of je kind alles begrijpt. Kijk of het alleen kan verderwerken. Blijf in de buurt om vragen te beantwoorden. Je hoeft niet zelf les te geven.
 • Help maximaal 2 uur per week mee met taken.
 • Maak een plan met vaste momenten voor schoolwerk. Een voorbeeld: je kind werkt elke weekdag voor school van 10 uur tot 12 uur, en van 14 uur tot ten laatste 16 uur. Op andere momenten mag je kind lezen, sporten, spelen, met vrienden chatten … Dat geeft je kind rust en structuur.
 • Vindt je kind het moeilijk om thuis te leren? Neem contact op met de klasleraar of klastitularis. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken.

 

Wat doet de school?

 • De school bekijkt welke nieuwe leerstof je kind nodig heeft voor het volgende schooljaar.
 • De school helpt je als je vragen hebt..
 • De school laat je weten of er andere maatregelen van de overheid zijn.
 • De school laat je weten wanneer er lessen via de computer plaatsvinden.
 • De school laat je weten hoe goed jouw kind de leerstof leert. Je kind maakt dan een toets of doet mee met een quiz.
 • De school moet ervoor zorgen dat elke leerling kan blijven leren. Enkele voorbeelden: je kind moet ook kunnen leren in de opvang. Of heeft je kind geen eigen computer? Laat dit weten aan je school. Zij kijken samen met jou hoe ze de leerstof dan kunnen aanbieden.

 

Bedankt!

Misschien werk je, vang je je kind op, én doe je het huishouden. We weten dat dat niet gemakkelijk is. Daarom willen we jou bedanken om tot nu vol te houden.

 

Leren is belangrijk. Jouw gezondheid en die van je kind is nog belangrijker. Daarom proberen we jou en je kind zo goed mogelijk te begeleiden de volgende weken.

 

De praktische info verzamelden we op een aparte pagina op deze site. Ga er heen

Instappertjes na de paasvakantie

17-04-2020 11:53
Beste ouder,
 
U heeft via de media natuurlijk vernomen dat de scholen nog zeker tot 3 mei gesloten blijven en enkel opvang voorzien voor ouders die moeten werken en niet zelf voor opvang kunnen zorgen. 
 
 

Voor de instappertjes die nu naar een crèche of onthaalouder gaan, heeft het Agentschap Opgroeien gevraagd om deze kinderen ook na het instapmoment te blijven opvangen. Als dat in de kinderopvang niet mogelijk is, wordt er contact opgenomen met de school.

Voor instappertjes die toch naar de opvang komen, schrap je activiteiten die je normaal samen met de ouders organiseert. Verwittig ouders vooraf dat je om gezondheidsredenen verwacht dat ze hun kinderen zonder meer aan de begeleiders toevertrouwen.

 
Dit betekent dus voor u dat als uw kind momenteel naar een crèche of kinderopvang gaat, u van hen al zult hebben vernomen of langer daarheen gaan mogelijk is.
Als u zelf thuis bent of van thuis werkt, dan houdt u uw kind momenteel nog thuis.
Moet u het huis uit om te werken en heeft u geen opvangmogelijkheid, dan is ook uw peuter bij ons welkom in de noodopvang. U dient dan wel te weten dat wij u niet op de school mogen binnenlaten en u uw kind - zelfs al is dat voor de eerste keer dat hij/zij naar school komt - aan de schoolpoort dient te overhandigen aan de leerkracht die de opvang die dag voorziet. Dit is natuurlijk geen ideale situatie maar het opvangaanbod is er ook alleen maar om u uit de nood te helpen. Geef ons vooraf een seintje, zodat we uw kind toch met de nodige aandacht kunnen opvangen.
 
We gaan er momenteel vanuit dat de scholen op 4 mei opnieuw openen, maar hoe en welke groepen dat zullen zijn, daar wachten we de instructies zelf nog over af.
 
 
 

 

Maatregelen verlengd tot 3 mei

15-04-2020 18:33

De Nationale Veiligheidsraad verlengde zopas de maatregelen tot 3 mei.
Dat betekent dat op school de opvangregeling door blijft gaan, zoals voor de vakantie het geval was (zonder inschrijving).

De leerkrachten zetten alles al in gereedheid voor de opstart van de preteach. Wat dit algemeen inhoudt, daarover ging een eerder nieuwsbericht op deze pagina (even naar benenden scrollen dus). Concreet krijgt u de komende dagen meer info via deze pagina en via de leerkracht van uw kind. 

U zult antwoord krijgen op vragen omtrent hoe de leerkracht van uw kind dit invult (werkschriften in de bus of ophalen op school, digitale leerplatformen, videoles of livesessies, hoe vragen te stellen, hoe er gecorrigeerd en geevalueerd wordt, ...) 

Nieuwe data eerste communie en vormsel

14-04-2020 11:15
Eerste communie : zaterdag 12 september om 10u30 voor Iddergem
 
Plechtige communie en vormsel : Zaterdag 26 september om 16u00 in St-Pietersbanden Welle

 

Bereikbaarheid tijdens de paasvakantie

03-04-2020 15:11

Ook tijdens de paasvakantie is de school telefonisch bereikbaar, maar wel slechts beurtelings in Welle (053/66.53.93) en in Iddergem (053/66.72.47).
Krijgt u geen gehoor op het ene nummer, probeer dan de andere vestiging.

Mails worden slechts om de 2 dagen bekeken, dus voor dringende boodschappen belt u ons beter.

Als de scholen na de paasvakantie niet heropenen ...

03-04-2020 15:10

Beste ouders,

   

Tot nader order gelden de federale coronamaatregelen tot en met 19 april. De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de minister-presidenten zal samen met de virologen beslissen wanneer de lessen hervatten op school. Als de coronamaatregelen ook na de paasvakantie verlengd worden, dan schakelen de scholen over op doenbare en haalbare ‘preteaching’, waarbij ook nieuwe leerstof aan bod komt.

 

Bij deze vorm van ‘preteaching’ wordt de leerstof twee keer aangeboden. Een eerste keer via het afstandsonderwijs. Een tweede keer wanneer de lessen op school hervatten. De leraar komt dan nog eens terug op de leerstof, maar kan sneller tot de kern komen. Hij kijkt hoever de leerlingen staan en houdt er rekening mee.

 

Bij ‘preteaching’ bedraagt de leertijd van de leerlingen maximaal de helft van de werkelijke leertijd in de klas. Online zelfstandig leren is immers veel intensiever dan les krijgen in de klas. Concreet wil dit zeggen dat leerlingen 3 tot maximaal 4 uur per dag aan het werk zijn voor school. De school houdt daarbij rekening met de leeftijd en de mogelijkheden van de leerlingen.

 

 Als ouder heb je een ondersteunende rol bij ‘preteaching’, je vervangt de leraar niet. Je doet al heel veel als je in de buurt blijft en zorgt voor een rustige en gestructureerde omkadering, terwijl je kind zelfstandig aan de slag gaat. Je actieve betrokkenheid bij de taken (bvb samen een opdracht nakijken) blijft best beperkt tot maximaal 2 uur per week.

 

 

 

 

Wat betekent dit voor onze school? 

 

In de paasvakantie bereiden de leerkrachten de ‘preteaching’ voor. We gaan na welke leerstof essentieel is voor je kind om naar het volgende jaar over te gaan en welke leerstof kan wegvallen. We zorgen ervoor dat dit voor iedereen doenbaar en haalbaar is.

 

Als we jouw kind op afstand evalueren (een toets geven), dan doen we dat louter om na te gaan in welke mate het de leerstof onder de knie heeft en om het daarover feedback te kunnen geven.

 

Als ouder ben je voor ons een belangrijke partner:

 • Wij gaan voluit voor dialoog en ondersteuning. We zullen je blijven informeren over alle nieuwe ontwikkelingen en we zullen je zoveel mogelijk tips meegeven.
 • Wij engageren ons om álle leerlingen en ouders mee te blijven nemen. Elke leerling moet kunnen blijven leren.
 • We voorzien in de fase van de ‘preteaching’ één communicatiemoment per week met jou als ouder. Zo houden we je goed op de hoogte.  (via e-mail en klasblog)
 • Wij zullen tijdig en duidelijk communiceren over eventueel geplande livesessies.
 • Wij zorgen ervoor dat leerlingen de instructies op verschillende momenten kunnen bekijken.
 • Wij zullen de leerlingen die opgevangen worden op school goed omkaderen, zodat zij hun schoolwerk tijdens de opvang kunnen doen. De afspraken voor schoolopvang zijn ongewijzigd.
 • Wij staan altijd open voor je gewaardeerde feedback.

 

 

Wat kan je als ouder doen?   

 

De coronamaatregelen hebben een grote impact op ons leven. De combinatie van werk, huishouden en opvang is vaak uitdagend. Bedankt om dit vol te houden in deze moeilijke periode!

 

Leren is belangrijk, maar het welbevinden van jouw kind (en jou als ouder) staat voor ons voorop. Samen als school en ouders kunnen we de leerlingen goed omringen en begeleiden, zodat zij ondanks alles kunnen blijven leren en groeien.

 

Hopelijk is de paasvakantie een periode van rust voor jou en je kind. Na de paasvakantie geven we nieuwe leerstof. Je rol als ouder bestaat er in om de juiste context (rust en structuur) te creëren om je kind te laten leren. Een gestructureerde dagindeling met vaste leermomenten helpt hierbij.

 

De rol van ouders beperkt zich tot het creëren van een goede leercontext voor hun kind. Ze vervangen de leraar niet.

 

Als je kind problemen ervaart met het leren op afstand, geef de klasleraar of -titularis dan een seintje via e-mail. Of bel naar de school zodat de zorgjuf kan bijspringen. In dialoog met jou bekijken we samen wat er aan kan gedaan worden.

    

Meer informatie?   

 • Extra informatie voor ouders   

Onderwijs Vlaanderen - Informatie over preteaching van nieuwe leerstof

Denderleeuw Helpt

31-03-2020 14:31

Hulp nodig of zelf paraat om een ander bij te staan ?

https://www.denderleeuw.be/content/4063

Noodopvang gaat door in de paasvakantie

27-03-2020 09:38

Beste ouders,

Ook in de paasvakantie staan de leerkrachten van onze school paraat om opvang te voorzien voor mensen die dat echt nodig hebben.
Dat betekent dat mensen die in cruciale beroepen werken en zelf niet in de opvang van hun kinderen kunnen voorzien volgens de regelingen van de schooldagen bij ons terecht kunnen ('s ochtends en na schooltijd verzorgt 'De Puzzel' de opvang volgens de regeling van de schooldagen).
Opgepast, wij zullen bij twijfel een attest van de werkgever vragen alvorens uw kind toe te laten. Wie al een attest indiende voor de lopende periode, moet dat niet opnieuw doen. Zieke kinderen (welke ziekte dan ook) worden niet toegelaten. Wordt uw kind ziek op school dan wordt u opgebeld om het op te halen.
Uit praktische overwegingen vragen we u wel om vooraf aan te geven welke dagen u van deze opvang gebruik wenst te maken.
Er is geen busdienst in de paasvakantie.

Meer info vraagt u op via onze bekende contactgegevens via mail of telefoon.

Inschrijven (graag uiterlijk 1 april) kan hier

Lijst van cruciale beroepen en essentiële functies zoals verschenen in het Staatsbald

27-03-2020 09:00

 Lijst met cruciale beroepen zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad bij het Ministerieel Besluit van 23/03/2020

De handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking, zijn de volgende:

- De wetgevende en uitvoerende machten, met al hun diensten;

- De medische zorginstellingen, met inbegrip van de diensten voor preventieve gezondheidszorg;

- De diensten voor zorg, opvang en bijstand voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen, met inbegrip van slachtoffers van intrafamiliaal geweld;

- De instellingen, diensten en bedrijven die verantwoordelijk zijn voor toezicht, controle en crisisbeheer voor milieuzorg en gezondheidszorg;

- De asiel en migratiediensten met inbegrip van asielopvang en detentie in het kader van gedwongen terugkeer;

- De integratie en inburgeringsdiensten;

- De telecominfrastructuur en -diensten (met inbegrip van het vervangen en verkopen van telefoontoestellen, modems, simkaarten en het uitvoeren van installaties) en digitale infrastructuur;

- De media, de journalisten en de diensten van de communicatie;

- De diensten voor de afvalophaling en -verwerking;

- De hulpverleningszones

- De diensten en bedrijven voor het beheer van vervuilde gronden;

- De diensten van private en bijzondere veiligheid;

- De politiediensten;

- De diensten van de medische hulpverlening en de dringende medische hulpverlening;

- Defensie;

- De Civiele Bescherming;

- De inlichtingendiensten- en veiligheidsdiensten, met inbegrip van het OCAD;

- De justitiediensten en de beroepen die daaraan verbonden zijn: justitiehuizen, magistratuur en penitentiaire instellingen, jeugdinstellingen, elektronisch toezicht, gerechtsdeskundigen, gerechtsdeurwaarders, gerechtspersoneel, vertalers-tolken, advocaten.

- De Raad van State en de administratieve rechtscolleges;

- Het Grondwettelijk Hof

- De internationale instellingen en diplomatieke posten;

- De noodplannings- en crisisbeheerdiensten, met inbegrip van Brussel Preventie en Veiligheid;

- De Algemene Administratie van douane en accijnzen;

- De omgevingen van kinderopvang en de scholen, met het oog op het organiseren van opvang, internaten, opvangtehuizen en permanente zorginstellingen ;

- De universiteiten en hogescholen ;

- De taxidiensten, de diensten van het openbaar vervoer, het spoorvervoer van personen en goederen, andere vervoersmodi van personen en goederen en logistiek, en de essentiële diensten ter ondersteuning van deze transportmodi.

- De leveranciers en transporteurs van brandstoffen, en de leveranciers van brandhout;

- De handelszaken en bedrijven die tussenkomen in het kader van de voedselketen, dierenvoeding, de voedingsnijverheid, land- en tuinbouw, productie van meststoffen en visserij;

- Dierenartsen, inseminatoren voor de veeteelt en dienst van vilbeluik;

- Diensten voor de verzorging, opvang en het asiel van dieren

- Dierenvervoer

- De bedrijven actief in het kader van de productie van persoonlijke hygiëne producten;

- De productieketens die niet kunnen worden stilgelegd omwille van technische of veiligheidsredenen;

- De verpakkingsindustrie verbonden aan de toegelaten activiteiten;

- De apotheken en farmaceutische industrie;

- De hotels;

- De dringende pech- en herstellingsdiensten en naverkoopdiensten voor voertuigen (inclusief fietsen), alsook het ter beschikking stellen van vervangwagens;

- De diensten die essentieel zijn voor dringende herstellingen die een veiligheids- of hygiënerisico inhouden;

- De bedrijven actief in de sector van de schoonmaak, het onderhoud en de herstelling voor de andere cruciale sectoren en essentiële diensten;

- De postdiensten;

- De begrafenisondernemingen, grafdelvers en crematoria;

- De overheidsdiensten en -infrastructuur die een rol hebben in de essentiële dienstverlening van de toegelaten categorieën;

- De waterhuishouding;

- De inspectie- en controlediensten;

- De sociale secretariaten;

- De noodcentrales en ASTRID;

- De meteo- en weerdiensten;

- De uitbetalingsinstellingen van sociale prestaties;

- De energiesector (gas, elektriciteit, en olie): opbouw, productie, raffinaderij, opslag, transmissie, distributie, markt;

- De watersector: drinkwater, zuivering, winning, distributie, en het oppompen;

- De chemische industrie, inclusief contracting en onderhoud;

- De productie van medische instrumenten;

- De financiële sector: banken, elektronisch betalingsverkeer en alle diensten die hiervoor nuttig zijn, handel in effecten, financiële markinfrastructuur, buitenlandse handel, diensten die instaan voor de bevoorrading van cash geld, geldtransporten, geldverwerkers en de financiële berichtgeving tussen banken;

- De verzekeringssector;

- De grondstations van ruimtevaartsystemen;

- De productie van radio-isotopen;

- Het wetenschappelijk onderzoek van vitaal belang;

- Het nationaal, internationaal transport en logistiek;

- Het luchtvervoer, de luchthavens en de essentiële diensten ter ondersteuning van het luchtvervoer, de grondafhandeling, de luchthavens, de luchtvaartnavigatie en de luchtverkeersleiding en -planning;

- De havens, maritiem vervoer, estuaire vaart, short sea shipping, goederenvervoer over water, binnenvaart en de essentiële diensten ter ondersteuning hiervan;

- De nucleaire en radiologische sector.

 

Corona - Update na aanpassing maatregelen 18/03

19-03-2020 10:04

Coronavirus: wat doet je school nu ?

De lessen zijn geschorst en de school voorziet opvang tot de paasvakantie. Scholen open houden voor opvang is van vitaal belang, omdat die opvang garandeert dat mensen met levensnoodzakelijke jobs hun werk kunnen blijven doen.
 

Voor wie moet je opvang voorzien?

 • Zieke kinderen blijven thuis. Wordt een kind ziek op school, dan contacteren we meteen de ouders. Het kind wordt ondergebracht in een apart lokaal tot de ouders het komen ophalen.
 • Hou kinderen zo veel mogelijk thuis. Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op. Bij gerede twijfel staat het de school vrij een attest of bevestiging van de werkgever vragen.
   
 • Er wordt opvang voorzien voor gezonde leerlingen waarvan de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen. Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken. Ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, zorgen ervoor dat iedereen naar de winkel kan ... Het is daarom letterlijk van levensbelang dat hun kinderen op school worden opgevangen. Er wordt momenteel gewerkt aan een concrete lijst van cruciale beroepen. Die komt zo snel mogelijk online.
 • BKO De Puzzel blijft ook voorzien in voor- en naschoolse opvang. Ouders die bv. in ploegen werken hebben daar zeker behoefte aan.
 • Materiaal voor communicatie met anderstalige ouders over hygiënische maatregelen en wat ze kunnen doen bij ziekte van hun kind vind je hier.

Hoe organiseer je de opvang?

 • De vuistregel blijft enerzijds dat scholen zo weinig mogelijk leerlingen moeten opvangen. Het is anderzijds volgens het Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG) niet van belang hoe groot een groep leerlingen is om het risico op besmetting in te perken, maar wel dat de samenstelling van die groep dezelfde blijft.
 • Er is op onze school een permanentiesysteem (via een beperkte beurtrol), zodat opvang mogelijk blijft voor ouders die aangeven daar behoefte aan te hebben. Ook als er geen leerlingen zijn, blijven we bereikbaar voor ouders die op een bepaald moment toch opvang nodig hebben.
 • De opvang van onze 2 vestigingen centraliseren op 1 plek omdat er weinig leerlingen in de opvang op school verblijven, doen we NIET om de besmettingskans niet te verhogen.
 • We blijven de voorzorgsmaatregelen opvolgen (basishygiëne, afstand, ventilatie, openluchtactiviteiten ...). De belangrijkste bescherming blijft: grondig en vaak handen wassen
 • Om zowel leerlingen in de schoolopvang als thuis in het ritme te houden en de aangeleerde leerstof onderhouden, bieden alternatieve vormen van leren aan. We houden de workload haalbaar voor alle leerlingen en hun thuiswerkende ouders. Daarvoor verwijzen we naar de klasweblogs.

Wat zijn de richtlijnen voor CLB’s?

 • De centra voor leerlingenbegeleiding blijven operationeel. Ze blijven bereikbaar voor leerlingen, ouders en scholen.
 • CLB-medewerkers mogen nog aanwezig zijn in de centra, maar het is niet langer noodzakelijk dat centra voorzien in fysieke permanentie zolang CLB-medewerkers op een andere manier bereikbaar zijn.
 • De vaccinaties en systematische contactmomenten worden uitgesteld.
 • Gesprekken met leerlingen en ouders blijven mogelijk. Face-to-face contacten in het CLB kunnen enkel doorgaan als de leerling en de ouders niet ziek zijn en rekening houdend met de bestaande richtlijnen rond hygiëne, afstand, ventilatie ...
 • CLBch@ten Onderwijskiezer blijven bereikbaar voor leerlingen en ouders.
 • CLB-personeelsleden die ruimte zien vrijkomen in hun agenda, kunnen zich vrijwillig aanbieden voor de zogenaamde ‘medische reserve’ in de zorgsector. Het centrumbestuur geeft hun daarvoor dienstvrijstelling, waardoor ze in dienstactiviteit blijven en hun salaris blijft doorlopen.

 

 

 

 

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>