Verkiezingen schoolraad

Dit schooljaar vinden er nieuwe verkiezingen voor de schoolraad plaats.
Op deze pagina verzamelen we voor u alle nuttige info.
 
 
 
Bevraging ouderraad : 6% antwoordde positief, dus er wordt geen ouderraad opgericht. U bent natuurlijk wel van harte welkom op de bijeenkomsten van het oudercomité.
 
 
 
 

 

 

Verkiezingsreglement