Engagementsverklaring

Inschrijven in een school vraagt engagement van school en van ouders. In deze brochure vatten we de engagementen samen. Het leest wat vlotter dan het ganse schoolreglement.
Bij inschrijving krijgt u dit boekje mee in het Nederlands.
We bieden hier ook een vertaling in het Frans en het Engels aan.