Schoolreglement

Het volledige schoolreglement kunt u hier downloaden.
Het document bevat onze neutraliteitsverklaring, ons pedagogisch project, het eigenlijke reglement en de info-brochure met kalender, schoolbestuur en team.

De zaken die in dit document in kleur werden aangeduid, zijn gewijzigde items in vergelijking met de versie van vorig schooljaar.

Sommige zaken vindt u elders op deze site ook terug zonder dat een download nodig is.